Automatyzacja stanowisk kasjerskich nadal kluczowa dla przeobrażeń w placówkach

Automatyzacja stanowisk kasjerskich pozostaje bardzo ważnym elementem w przeobrażeniach placówek na świecie. Do takiego wniosku można dojść analizując wyniki najnowszego raportu RBR. Teller Automation and Branch Transformation 2017. Dyspensery i recyklery kasjerskie, będące podstawą zautomatyzowanych stanowisk, wciąż są uznawane za urządzenia redukujące czas operacji gotówkowych, zwiększające sprawność obsługi klientów i umożliwiające personelowi świadczenie alternatywnych zadań. Jakie perspektywy rysują się przed tymi rozwiązaniami?

Dla banków automaty kasjerskie to sposób na zwiększenie wydajności oddziałów

Najnowsze badanie przeprowadzone przez RBR pokazuje, że liczba zautomatyzowanych stanowisk kasjerskich (ang. teller assist unit – TAU) nadal rosła w ciągu ostatnich 2 lat. Badanie przeprowadzono w 26 krajach kluczowych dla tego rynku. Do końca 2016 roku zainstalowano 186 500 sztuk takich rozwiązań. Utrzymał się zatem trend, w którym co roku zwiększała się liczba takich instalacji w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost liczby TAU w bankach trwał mimo zwiększonej presji na koszty oraz pomimo zmniejszającej się liczby oddziałów w wielu krajach o dojrzałej bankowości. Z raportu RBR wynika też, że jeszcze przez przynajmniej 5 najbliższych lat liczba TAU instalowanych na świecie nadal będzie rosła.

Liczba automatów kasjerskich wg typu w 2016 i 2021 roku, Źródło RBR

Co sprawia, że rośnie liczba TAU?

Jest kilka głównych powodów, dla których banki decydują się na zwiększanie liczby zautomatyzowanych stanowisk kasjerskich. Często wskazywany jest fakt, że rozwiązania te znacznie redukują czas potrzebny na transakcje i uzgodnienia na koniec dnia. Inny ważny powód to umożliwienie personelowi swobodnego nawiązywania relacji z klientami w oddziałach.

Dzięki możliwości realizowania działań z zakresu cross-sellingu produktów i usług bankowych, rola pracowników nabiera coraz większego znaczenia. Nic zatem dziwnego, że w czasie rekrutacji do oddziałów, niektóre banki faworyzują pracowników z doświadczeniem w sprzedaży.

Pomimo korzyści jakie daje zastosowanie stanowisk wyposażonych w automaty kasjerskie, duża część instytucji nadal nie zdecydowała się na zastosowanie TAU. Z drugiej strony, nawet jeśli banki w różnych krajach zamykają część swoich oddziałów, to w pozostałych decydują się wprowadzenie wyższego stopnia automatyzacji. Często są to właśnie rozwiązania TAU.

Assisted Self-Service odmieniają placówki

Assisted Self-Service, źródło: Wincor Nixdorf

Urządzenia klasy Assisted Self-Service (ASS) to jedna z odmian TAU. Takie rozwiązanie łączy w sobie zalety samoobsługi bankowej z obsługą personelu, który asystuje podczas operacji dokonywanych przez klientów. Obecnie jest to ważny kierunek w rozwoju placówek bankowych.

Banki coraz częściej stosują ASS jako metodę automatyzacji usług w swoich modernizowanych placówkach jako alternatywę dla TAU. W niektórych przypadkach decydują się na zastosowanie tylko samoobsługi bankowej w swoich oddziałach.

Automaty kasjerskie szczególnie popularne w kilku krajach

60% światowych wdrożeń miało miejsce w USA, Hiszpanii i Włoszech. Największym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, na które przypada jedna czwarta wszystkich instalacji. Zgodnie z prognozami RBR liczba TAU na tym największym rynku nadal będzie rosła. Udział USA w dostawach w najbliższych latach ma wynieść około 40%. Przyrost instalacji w największym stopniu nastąpi w małych bankach, wśród których część dopiero zaczyna korzystać z takich rozwiązań.

Niewielki wzrost instalacji nastąpi we Włoszech. Nowe instalacje po części będą wynikać z działań racjonalizatorskich w sieciach oddziałów. Inna sytuacja będzie występowała w Hiszpanii, gdzie zmniejszaniu liczby oddziałów będzie towarzyszyło również zmniejszanie liczby automatów kasjerskich.

Szanse na szybki wzrost liczby TAU związane są głównie z krajami w których banki przekształcają swoje placówki w celu uzyskania większej sprawności w działaniu. Tak jest na przykład w Meksyku i w RPA. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Chinach. Rynek TAU jest tam wciąż w fazie rozwoju, ale wiele banków kończy właśnie swoje wdrożenia pilotażowe. W przypadku pozytywnych rezultatów można spodziewać się dużych, czy nawet masowych instalacji urządzeń, które mogą spowodować przekroczenie obecnych prognoz.

Z drugiej strony zagrożenia dla szybkiego rozwoju rynku zautomatyzowanych stanowisk kasjerskich wynikają z działań banków, które koncentrują się na przenoszeniu transakcji do kanałów samoobsługowych.

Recyklery oszczędzają czas kasjerom i obniżają koszty firm CIT

 

Recykler RBG-200 firmy Glory

Ponad połowa wszystkich TAU zainstalowanych w Stanach Zjednoczonych realizuje tylko wypłaty gotówki. Jest to efekt wdrożeń dyspenserów z ubiegłych lat. Obecnie w USA, tak jak w innych krajach, banki preferują stosowanie recyklerów. Recyklery w większym stopniu zwiększają efektywność oddziałów, oszczędzając czas kasjerów jednocześnie obniżając koszty firm CIT.

Ich udział w rynku wzrasta od wielu lat i ta tendencja będzie się utrzymywać do 2021 roku. Recyklery będą stanowić wtedy 84% wszystkich stanowisk TAU.

 

Jak w rozwiązaniach TAU wypada Polska?

W Polsce część banków na stanowiskach kasjerskich powszechnie stosuje automaty kasjerskie. Nadal rośnie udział w rynku recyklerów kosztem dyspenserów, ale w odróżnieniu od innych krajów, wciąż popularne są multisejfy. Recyklery wdrażane są prawie we wszystkich nowych projektach, takich jak nowe placówki Idea Banku, mBanku czy Citi Banku.

Można założyć, że prawie każdy następny bank wdrażający nowe standardy w obsłudze klientów będzie korzystał z recyklerów, a w niektórych przypadkach z Teller Assist Unit. Wariant ten jest bardzo prawdopodobny, ponieważ warunki dla stosowania multisejfów w oddziałach bez lady kasjerskiej są bardzo ograniczone. A lady kasjerskie to rzadkość w obecnie wdrażanych projektach placówek. Na drugim biegunie pod względem nowatorstwa są pojawiające się projekty oddziałów, w których obsługę gotówki stosuje się tylko w urządzeniach samoobsługowych.

Lider na rynku rozwiązań TAU

Liderem wśród dostawców rozwiązań TAU pozostaje firma Glory. Swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza m.in. bardzo dużej liczbie instalacji w USA, gdzie na koniec 2016 roku 67 % instalowanych TAU wyposażone było właśnie w rozwiązania Glory. Firma ta jest też liderem w dostawach recyklerów w USA (udział w tym rynku wynosi 65 %) oraz w innych 17 krajach.

Automatyzacja stanowisk kasjerskich nadal kluczowa w przeobrażeniach placówek

Sytuacja na rynku TAU w porównaniu z prognozami rynkowymi z ubiegłych lat nieco się zmieniła. Prognozy rynkowe nie są już tak optymistyczne jak w 2015 roku. Wpływ na to mają głównie działania banków zmierzające do zmniejszenia liczby placówek oraz przenoszenie transakcji do kanałów samoobsługowych. Wciąż jednak widoczny jest duży potencjał takich rozwiązań. Banki stawiają na automatyzację operacji i coraz większą skuteczność w sprzedaży usług w placówkach. A właśnie TAU spełnia te kryteria. Wciąż jest też wiele krajów, w których nie stosuje się TAU na szeroką skalę. Przykładem są Chiny, które jeśli zaczną je stosować, mogą zachwiać całą hierarchią rynku.

Maj 2017

Dodaj komentarz