Biometria w bankomatach coraz bardziej popularna na świecie, ale …

Rozwiązania biometryczne są coraz bardziej zaawansowane, bezpieczne, wygodne, niemal doskonałe. Dzięki temu znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia. A jednak wciąż nie są powszechnie używane w bankomatach. W niektórych rejonach świata szybko rośnie popularność biometrii w bankomatach, ale w większości krajów nadal ma marginalne zastosowanie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji? W których krajach jest najwięcej bankomatów z biometrią, a gdzie ich praktycznie nie ma? Jakie są najbardziej popularne metody weryfikacji? Jak na tle świata wypada Polska? Przyjrzyjmy się najnowszym danym dotyczących biometrii w bankomatach.

Biometria ma coraz więcej zastosowań

Ostatnie lata to niewątpliwy rozkwit rozwiązań biometrycznych. Wykorzystuje się je zarówno w firmach, na przykład do rejestracji czasu pracy, jak i w innych sferach życia. W Indiach biometrię powszechnie wykorzystuje się do ograniczania korupcji i udostępniania pomocy społecznej. Inny przykład to wdrożenie w Brazylii, w którym biometrię stosuje się w lokach wyborczych do weryfikacji głosujących.

Rosnąca popularność biometrii ma swoje odzwierciedlenie również w zastosowaniach „bankomatowych”. Przyczyniają się do tego publikowane statystyki potwierdzające, że biometria znacznie zmniejsza liczbę fraudów w porównaniu do innych metod autentykacji. Jednak wzrost popularności biometrii w bankomatach nie jest tak szybki jak mogło by się wydawać.

Popularność biometrii w bankomatach na świecie 

Z ostatnich badań RBR wynika, że na koniec 2012 roku tylko 7% bankomatów na świecie wyposażono w rozwiązania biometryczne. Oznacza to, że można korzystać tylko ze 180 000 bankomatów z czytnikami biometrycznymi. Badania wskazują, że prawie wszystkie urządzenia zainstalowano tylko w pięciu krajach. Wskazuje to na dużą koncentrację biometrii w kilku rejonach świata. Najwięcej bankomatów jest w rejonie Azji i Pacyfiku, gdzie jest ponad 60% instalacji. Liderem pozostaje Japonia, gdzie aż 56% urządzeń wyposażono w czytniki biometryczne. Biometria jest również popularna w Indiach, które są jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie pod tym względem. Na koniec 2012 roku działało tam już 8000 bankomatów z biometrią.

Drugim rejonem pod względem popularności biometrii w bankomatach jest Ameryka Łacińska. Zdecydowanym liderem jest tam Brazylią, gdzie już co trzeci bankomat wyposażono w biometrię. W innych rejonach świata jest już znacznie gorzej. Na Europę Zachodnią przypada 3% urządzeń, a na Środkowy Wschód i Afrykę tylko jeden procent . W Europie Wschodniej jest jeszcze mniej takich urządzeń. Według danych RBR do końca 2012 roku w tym rejonie bankomaty biometryczne instaluje się tylko w naszym kraju.

Polska niekwestionowanym liderem biometrii w Europie Środkowej i Wschodniej

Jak doszło do tego, że Polska stała się samodzielnym liderem w instalowaniu bankomatów biometrycznych w Europie Wschodniej? Głównie przyczyniły się do tego banki spółdzielcze, które od 2010 roku sukcesywnie wprowadzają takie urządzenia do swoich sieci.

Początkowo była to strategia obliczona na promowanie banków, a instalacje można było traktować jako ciekawostki techniczne. Znacząco do sukcesu biometrii przyczyniła się też aktywność firm Hitachi i Wincor Nixdorf na tym polu. W dużym stopniu dzięki temu, biometria w bankomatach to już podstawowy element obsługi klientów w kilku bankach spółdzielczych. Obecnie mamy w Polsce około 200 bankomatów biometrycznych. Najwięcej jest w Podkarpackim Banku Spółdzielczym (PBS), gdzie już 83 urządzenia wyposażono w czytniki biometryczne.

Ostatnio jednak banki spółdzielcze nieco zwolniły tempo wdrażania biometrii. Coraz bardziej aktywne na tym polu stają się za to banki komercyjne, które stopniowo przekonują się do tej technologii. Na razie głównie skupiają się na wykorzystaniu biometrii do weryfikacji klientów w oddziałach. BPH i Getin Bank są już bardzo zaawansowani w takich projektach. Do zastosowania biometrii w placówkach przymierza się też Eurobank.

Pojawiają się pierwsze sygnały, że banki komercyjne rozpoczęły przygotowania do zastosowania biometrii w bankomatach i innych urządzeniach samoobsługowych. Według informacji publikowanych przez Puls Biznesu, Bank Millennium zapowiada pilotaż z wykorzystaniem weryfikacji naczyń krwionośnych palca w swoich bankomatach i oddziałach. Natomiast Getin Bank przymierzał się do zastosowania biometrii w swoich videomatach.

Jeśli banki komercyjne zaczną wdrażać biometrię w bankomatach, Polska może stać się niekwestionowanym liderem biometrii w Europie na kilka lat. Pod względem stosowania biometrii pozycja naszych banków w Europie może być podobna do instytucji w Japonii i Brazylii w rejonach Azji i Ameryki Łacińskiej.

Jakie rozwiązania biometryczne stosują w bankomatach banki na świecie?

Z danych RBR wynika, że banki na świecie najczęściej stosują trzy podstawowe metody weryfikacji biometrycznej. Jest to weryfikacja linii papilarnych (finger print), naczyń krwionośnych palca (finger vein) oraz naczyń krwionośnych dłoni (palm vein). Metody oparte na rozpoznaniu układu naczyń krwionośnych uważane są za bardziej bezpieczne m.in. ze względu konieczność weryfikacji żywej części ciała. Pojawiają się jednak próby oszukania i takich rozwiązań.

Tylko jeden bank na świecie stosuje biometrię jako jedyną metodę autentykacji klientów. Jest to japoński Ogaki Kyoritsu Bank. Pozostałe banki przy wypłacie gotówki wymagają dodatkowej formy weryfikacji, na przykład karty bankowej lub podanie indywidualnego identyfikatora.

 

 

Najczęściej stosowane metody weryfikacji biometrycznej w Polsce

W naszym kraju w bankomatach najczęściej stosuje się metodę weryfikacji naczyń krwionośnych palca. Taką metodę stosują w swoich bankomatach m.in. PBS, Hexa Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Kielcach czy Powiślański Bank Spółdzielczy. W systemach tych banków najczęściej wykorzystywana jest z technologia Finger Vein firmy Hitachi.

Tylko jedno rozwiązanie na naszym rynku wykorzystuje weryfikację naczyń krwionośnych dłoni. Jest to system eNBio firmy Novum, w którym zastosowano technologię PalmSecure firmy Fujitsu. Do tej pory rozwiązanie to wdrożyło kilka banków spółdzielczych, m.in. Bank Spółdzielczy w Kolnie.

We wszystkich rozwiązaniach klient jest proszony o wpisanie indywidualnego identyfikatora, na przykład swojej daty urodzenia. Po wstępnej weryfikacji ma miejsce weryfikacja naczyń krwionośnych palca lub dłoni.

Co zatrzymuję światowy rozwój biometrii w bankomatach?

Analizując powyższe dane nasuwają się dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, biometria w bankomatach „rośnie w siłę”, czego dowodem są statystyki potwierdzające coraz częstsze jej stosowanie. Jednak w wielu krajach biometrii praktycznie się nie używa. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? Przecież w wielu krajach nadal zmorą są przypadki fraudów, a biometria oparta o weryfikację naczyń krwionośnych uznawana jest za skuteczną broń w walce z tym procederem.

Według RBR jedną z przyczyn takiego stanu jest niedawne zastąpienie pasków magnetycznych standardem EMV. Jest on nieporównywalnie bezpieczniejszy od poprzedniego rozwiązania, choć nie całkowicie odporny na fraudy. Banki uznają jednak, że na razie EMV wystarczająco zabezpiecza transakcje. Inną ważną przyczyną spowalniający proces jest brak zaufania klientów do biometrii. Klienci banków często są przeciwni zbieraniu danych przez rządy i instytucje finansowe. Obawiają się o bezpieczeństwo i o nieuprawniony dostęp do swoich danych biometrycznych. Powodem jest też wciąż stosunkowo wysoki koszt technologii.

Wszystkie te czynniki nie są na tyle ważne, żeby w dłuższej perspektywie czasu nie mogły zostać wyeliminowane. Biometria jest bezpieczna i wygodna w użyciu, co potwierdzają dane z różnych krajów. Dobrym przykładem jest Polska, która trochę niespodziewanie, jest jednym z liderów i dużo wskazuje, że również jednym z bardziej perspektywicznych rynków dla tej technologii.

Podsumowując

Dalszy rozwój na świecie zależy w dużym stopniu od determinacji producentów i właścicieli bankomatów. Biometria ma na pewno zadatki, żeby w niedalekiej przyszłości zostać wiodącą metodą umożliwiającą dostęp do gotówki w bankomatach. W najbliższych latach na świecie i w Polsce zapewne nadal będzie przybywało takich bankomatów.

Listopad 2013


Dodaj komentarz