Biometric Summit – interesująca konferencja o obliczach uwierzytelniania tożsamości

Biometria to jedna z najbardziej perspektywiczny technologii zwiększającej bezpieczeństwo i komfort w bankowości i nie tylko. Z tego względu wielu specjalistów poszukuje okazji do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie rozwiązań wykorzystujących cechy biometryczne. Właśnie zbliża się doskonała okazja do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Już 4 września w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji „Biometric Summit – Oblicza uwierzytelniania tożsamości”. Portal Automatyka Bankowa objął patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem.

Wystąpienia podczas konferencji Biometric Summit

Główne tematy konferencji Biometric Summit to dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju oraz  prawne aspekty wykorzystania biometrii. Celem prelekcji będzie przybliżenie uczestnikom możliwości i korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie oraz użycie technologii biometrycznych. Tytuły wystąpień to m.in.: „Identyfikacja i weryfikacja mówcy – działanie i zastosowania biometrii głosowej w zdalnej obsłudze klientów”, „Biometria prawnie (nie)dopuszczalna”, „Biometria głosowa – wyzwania i perspektywy”, „Prawne uwarunkowania zastosowania biometrii w procesie kontroli pracownika”.

Tematyka konferencji jest bardzo różnorodna

W czasie konferencji planowane jest również wystąpienie przedstawiciela Portalu Automatyka Bankowa. Prezentacja będzie poświęcona najnowszym przykładom i perspektywom wykorzystania biometrii w placówkach i w urządzeniach samoobsługi bankowej. Inne tematy to: trendy i perspektywy rozwoju biometrii w Polsce, analiza praktyk innych państw w zakresie wykorzystania biometrii, systemy weryfikacji i identyfikacji biometrycznej, prawne aspekty biometrii, bezpieczeństwo technologii biometrycznych oraz przykłady wdrożeń rozwiązań biometrycznych.

Dla kogo jest przeznaczona konferencja Biometric Summit?

Konferencja jest kierowana do kadry zarządzającej z: banków spółdzielczych i komercyjnych oraz innych instytucji finansowych, administracji publicznej i służb mundurowych, telekomunikacji i operatorów telefonii komórkowej oraz wykwalifikowanej kadry wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw z rożnych działów.

W konferencji mogą wziąć udział również managerowie projektów i produktów, przedstawiciele placówek i firm zainteresowanych zakupem i wdrożeniem rozwiązań biometrycznych a także wszyscy zainteresowani rozwojem i zastosowaniem biometrii. Dla wszystkich tych uczestników udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Udział jest płatny wyłącznie dla przedstawicieli dostawców usług, firm informatycznych, technologicznych, infrastrukturalnych.

Więcej informacji znajdzesz na stronie Organizatora konferencji firmy MultiTrain.

Lipiec 2014

Dodaj komentarz