Diebold przejmuje firmę Wincor Nixdorf

To już informacja oficjalna – Diebold kupuje firmę Wincor Nixdorf. Firmy zawarły umowę, na podstawie której nastąpi połączenie podmiotów. Nowa firma ma nazywać się Diebold Nixdorf. Wartość transakcji wyniesie około 1,6 miliarda euro. Przejęcie spowoduje duże zmiany na światowym rynku producentów automatyki bankowej. W wyniku połączenia Diebold i Wincor Nixdorf powstanie nowy światowy lider w dostawach bankomatów. Pojawia się ważne pytanie: jakie mogą być konsekwencje tej zmiany dla klientów i firm konkurencyjnych?

Oferta Diebolda wywindowała kurs niemieckiego producenta

Pod koniec września Diebold przedstawił wstępną ofertę kupna firmy Wincor Nixdorf za kwotę 1,57 miliarda euro. Już zapowiedź połączenia miała duży wpływ na kurs akcji Wincor Nixdorf. Kurs niemieckiej firmy wzrósł o około 20%, osiągając najwyższy poziom od 2004 roku. O prawie 7% wzrósł też kurs Diebolda. 23 listopada firmy poinformowały o zawarciu umowy na podstawie której nastąpi ich połączenie.

Źródło: Flickr/Ryan McFarland

Źródło: Flickr/Ryan McFarland

Zakończenie fuzji planowane jest na lato 2016 roku. Do tego czasu firmy mają działać osobno. Po połączeniu powstanie gigant rynku automatyki bankowej i niekwestionowany lider w dostawach bankomatów. Przychód ze sprzedaży nowej firmy będzie oscylował na poziomie 4,8 miliarda euro. Udział w rynku nowego lidera wzrośnie do 35%. Będzie to o około 10% więcej od udziału firmy NCR, czyli największego rywala na rynku bankomatów.

Co ciekawe, jeszcze niedawno prezes Wincor Nixdorf Eckard Heidloff twierdził, że z punktu widzenia jego firmy, połączenie z Diebold nie miałoby sensu. Uważał, że koszty  i wysiłek organizacyjny związany z restrukturyzacja i integracją byłyby ogromne, co mogłoby wręcz sparaliżować obie firmy. Ostatnie wydarzenia wskazują na to, że firma zmieniła zdanie.

Operacja przejęcia ma sens biznesowy

Bankomat z recyclingiem gotówki CINEO C4040 Wincor Nixdorf

Bankomat z recyclingiem gotówki
CINEO C4040 Wincor Nixdorf

Analizując udział rynkowy Wincor Nixdorf i firmy Diebold w różnych rejonach świata, można dojść do wniosku, że  połączenie ma uzasadnienie biznesowe. Pozycja firmy z Niemiec do tej pory była szczególnie silna w Europie, na którą to przypadało ponad 70% sprzedaży. Diebold realizował na Starym Kontynencie tylko 15% swojej sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych te proporcje były odwrotne, co sprawia, że po połączeniu firmy powinny osiągnąć efekt synergii na tych rynkach. W innych częściach świata pozycje tych firm nie są już tak silne więc efekty fuzji są trudniejsze do przewidzenia.

Słabszą stroną operacji połączenia jest fakt, że w przypadku dużej części produktów, zwłaszcza bankomatów, dublują się modele w każdej z firm. Spowoduje to konieczność wycofania z produkcji znacznej liczby modeli. Problemem mogą być również różnice kulturowe. Mówi się też o bardzo dużych zwolnieniach wśród pracowników, szczególnie w przypadku niemieckiej firmy.

Nowa firma ma wykorzystywać potencjał obu organizacji

Diebold przejął Wincor Nixdorf z zamiarem pełnego wykorzystania potencjału obu firm. Siedziba firmy będzie mieściła się w North Canton w stanie Ohio w dotychczasowej siedzibie Diebolda, ale na rynku europejskim ma działać z oddziału w Paderborn. Synergia ma być też na poziomie władz. Andy W. Mattes CEO w Diebold będzie prezesem nowej spółki, natomiast Heidloff CEO w Wincor Nixdorf będzie pełnił rolę prezydenta. Christopher C. Chapman obecny dyrektor finansowy (CFO) w Diebold będzie pełnił taką funkcję również w połączonej firmie.

CFO Wincor Nixdorf dr Jürgen Wunram będzie dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za integrację a także za sektor retail. W zarządzie będzie łącznie ośmiu członków, po czterech z Diebold i Wincor Nixdorf, w tym czterech menedżerów wymienionych powyżej. W równym stopniu ma być też wykorzystany potencjał obu firm na niższych szczeblach organizacji. Roczne oszczędności mają wynieść około 160 milionów dolarów.

Jaki będzie wpływ połączenia na rynek?

Przejęcie Wincor Nixdorf przez Diebolda i powstanie nowej firmy, prawdopodobnie największy wpływ będzie miało na trzecią firmę z wielkiej trójki, czyli NCR. Jaki to będzie wpływ?  Nieznaczny wzrost kursu akcji NCR po informacji o planach połączenia konkurentów sugeruje, że może to być szansa na co najmniej utrzymanie pozycji rynkowej. Wszystko zależy od tego czy cała operacja połączenia odniesie sukces czy zakończy się porażką. W historii biznesu zdarzały się bowiem zarówno spektakularne porażki jak i sukcesy wielkich fuzji.

NCR może zyskiwać w pierwszym okresie po połączeniu konkurentów. Wtedy konieczne będzie przeprowadzenie skomplikowanego procesu określania docelowego portfela produktów, a także wprowadzanie dużych zmian organizacyjnych. Restrukturyzacja pochłonie dużo wysiłku nowej organizacji, co może mieć negatywny wpływ na przykład na wprowadzanie nowych produktów i innowacji. Wszystko to może powodować pewne zdezorientowanie wśród klientów i ograniczać wielkość sprzedaży.

Argumentem przemawiającym za zachowaniem silnej pozycji rynkowej NCR-a może być rozwinięta sieć dystrybucji tej firmy. NCR może też skupić się na wprowadzaniu nowych rozwiązań w swoich produktach. Diebold Nixdorf w pierwszym okresie swojej działalności będzie miał utrudnione wprowadzanie innowacji.

Bankomat z recyclingiem MX8200 Nautilus Hyosung

Bankomat z recyclingiem MX8200 Nautilus Hyosung

Po połączeniu na rynku pozostaną tylko dwie duże firmy produkujące bankomaty. Może to stworzyć szanse na wzrost znaczenia mniejszych firm. Skorzystać może na tym Nautilus Hyosung, obecnie czwarta firma na rynku, coraz silniejszy GRG Banking i inni jeszcze mniejsi producenci.  Z czego to wynika?

Czy klienci zyskają na fuzji?

Klienci w większości wypadków nie chcą się uzależniać od jednego dostawcy. Przy dwóch dużych firmach wybór staje się bardzo ograniczony. Zwłaszcza gdy bank posiada już bankomaty od Wincor Nixdorf i Diebolda. W takim przypadku można się spodziewać, że będzie to stwarzać szanse sprzedażowe dla NCR-a lub innej mniejszej firmy.

W przypadku banków i operatorów bankomatów mniejszy wybór wśród producentów może ograniczać możliwości negocjowania warunków zakupu. Z drugiej strony nowa firma po połączeniu zakończonym sukcesem, ze względu na swoją skalę i możliwości inwestycyjne, może szybciej wprowadzać nowatorskie rozwiązania. To z kolei może stworzyć większą konkurencyjność i szybszy rozwój kanału samoobsługowego. A jaki może być wpływ połączenia Diebold i Wincor Nixdorf na polski rynek?

Zmiany dotkną też polskiego rynku bankomatów

W Polsce bardzo silną pozycję rynkową miał Wincor Nixdorf. Pozycja Diebolda była dużo słabsza. Mogłoby to sugerować, że struktury pozostałe po Wincor Nixdorf po połączeniu będą dominować na naszym rynku. Nie jest to jednak takie pewne. Przypadki poprzednich przejęć Diebolda pokazują, że firma potrafi narzucać swoje korporacyjne rozwiązania innym podmiotom, nawet silniejszym w pewnych obszarach. Trudno zatem cokolwiek prognozować i dopiero czas pokaże, które z powyższych scenariuszy sprawdzą się.

Link: Oficjalna strona o połączeniu firm Diebold i Wincor Nixdorf.

 

Listopad 2015

Dodaj komentarz