Interesująca konferencja poświęcona najnowszym trendom i prognozom związanym z bankowością mobilną

W dniach 15-16 kwietnia w Miedzeszynie koło Warszawy odbędzie się konferencja Mobile Banking & Mobile Payment. Wydarzenie, organizowane przez SW Konferencje, poświęcone będzie aktualnej sytuacji w bankowości mobilnej i płatnościach mobilnych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się również z prognozami rozwoju technologii mobilnych. Mocną stroną konferencji będą prezentacje banków, które zrealizowały lub realizują w Polsce największe projekty „mobilne”. Portal Automatyka Bankowa objął patronat medialny nad konferencją.

Konferencja Mobile Banking & Mobile Payment

Konferencję poświęcono najnowszym technologiom, które pozwalają obsługiwać konta bankowe przy użyciu telefonu komórkowego, smartfonu czy tabletu. Podczas prezentacji przedstawiony zostanie aktualny stan bankowości mobilnej w Polsce oraz najnowsze prognozy jej rozwoju. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z prezentacjami banków, które mają największe znaczenie na rynku rozwiązań mobilnych.

Szczególnie interesująco zapowiada się wystąpienie przedstawiciela PKO BP. Projekt, który obecnie jest realizowany przez ten bank, może mieć przełomowy wpływ na wzrost popularności płatności mobilnych. Ciekawym aspektem projektu jest fakt, że na razie płatności nie będą oparte na technologii zbliżeniowej NFC, ale na standardzie opracowanym przez bank. Ciekawie zapowiada się również wystąpienie przedstawiciela ING Banku Śląskiego poświęcone bezpieczeństwu transakcji zbliżeniowych w bankomatach.

Jak zapewnić bezpieczeństwo i uzyskać korzyści z rozwiązań mobilnych?

Temat bezpieczeństwa poruszany będzie również w innych prezentacjach. Analizie poddane będą możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w nowych rozwiązaniach, które dążą do osiągnięcia maksymalnej wygody klientów. Poruszony zostanie również wątek zagrożeń związanych z zastosowaniem technologii mobilnych.

Korzyści dla banków i ich klientów z zastosowania technologii mobilnych, to kolejne ważne zagadnienie omawiane podczas konferencji. Analizowany będzie wpływ tych rozwiązań na ulepszenie procesów bankowych. Można będzie się również dowiedzieć, jakie nowe możliwości biznesowe stwarza bankom mobilność oraz jak generować przychody z tytułu płatności mobilnych.

Podczas konferencji omówione zostaną również sposoby na edukowanie rynku i szybkie upowszechnianie płatności mobilnych. Prelegenci przedstawią takie standardy jak NFC czy mobilny portfel. Dowiemy się też, jak dobrze zarządzać płatnościami mobilnymi.

Konferencja dedykowana dla szerokiego grona specjalistów

Niewątpliwie zakres tematów prezentacji wskazuje na to, że podczas konferencji płatności mobilne będą omówione bardzo szczegółowo. Wydarzenie przeznaczono przede wszystkim dla kadry wyższego i średniego szczebla w instytucjach finansowych oraz pracowników z departamentów bankowości elektronicznej i mobilnej. Tematyka i prezentacje są jednak na tyle interesujące, że w wydarzeniu mogą wziąć udział pracownicy innych jednostek w bankach, a także przedstawiciele firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami mobilnymi.

Szczegółowy program znajdziecie na stronie SW Konferencje.

 Marzec 2013

Dodaj komentarz