Jak prawidłowo dobrać urządzenia, które zautomatyzują pracę Twoich placówek bankowych?

Formuła „banku otwartego” nie byłaby możliwa bez zastosowania w placówce wyspecjalizowanych urządzeń. Są one cały czas udoskonalane co powoduje, że zapewniają coraz większą automatyzację i bezpieczeństwo operacji bankowych.

Na świecie stosuje się wiele rodzajów urządzeń o różnym przeznaczeniu i zaawansowaniu technologicznym. Poniżej prezentujemy najważniejsze rodzaje automatów wraz ich charakterystyką. Naszym celem jest wspomóc Cię w doborze odpowiedniego typy urządzenia do danej placówki.

 Kasjerski automat recyklingowy (recykler) – pełna automatyzacja wpłat i wypłat

Recykler nazywany jest również dyspenserem z zamkniętym obiegiem gotówki. Urządzenie to w szybkim tempie staje się standardem w wyposażeniu stanowisk dysponenko-kasjerskich. Badania rynkowe wskazują, że zarówno na świecie i jak i w Polsce w najbliższych latach nastąpi szybki wzrost liczby instalowanych urządzeń tego typu.

Główną przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że recyklery zapewniają pełną automatyzację zarówno wypłat jak wpłat gotówki. w tzw. cyklu zamkniętym. Takie rozwiązanie zapewnia niezawodność i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacji oraz dużą swobodę personelu podczas obsługi klientów. Pracownicy nie muszą się martwić o weryfikację przyjmowanych wpłat gotówkowych. Pewne są też wypłaty gotówki. Konstrukcje urządzeń z reguły zapewniają ergonomiczną pracę dla dwóch obsługujących dysponentów.

Rosnąca popularność recyklerów wynika również z tego, że znacząco obniżyły się koszty inwestycji związanej z wdrożeniem tego typu urządzeń. Dzięki niewielkiej ilości „zamrożonej” gotówki czy rzadkim rozliczaniu stanów gotówki niskie są też koszty eksploatacji i obsługi.

Uniwersalność tego typów urządzeń pozwala na ich zastosowanie zarówno w małych jak i dużych placówkach. Urządzenia doskonale sprawdzają się w każdym oddziale niezależnie od stosunku liczby wpłat i wypłat.

Stanowisko kasjersko-dysponckie w Lloyds Bank wyposażone w recykler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyspenser kasjerski – automatyzacja wypłat

Dyspenser to urządzenie automatyzujące tylko wypłaty gotówki. Urządzenie zbliżone technicznie do bankomatu ale obsługiwane przez personel. W tej chwili w Polsce i na świecie jest to jeszcze najbardziej popularne rozwiązanie wśród automatów stosowanych na stanowiskach dysponcko-kasjerskich. Obecnie jest stopniowo wypierane przez recyklery.

Do zalet dyspenserów należy zaliczyć zapewnienie bezpiecznych i automatycznych wypłat gotówki oraz stosunkowo niską cenę zakupu. Wady to przede wszystkim brak automatyzacji wpłat. Na stanowiskach wyposażonych w dyspenser do wpłat konieczne jest zastosowanie urządzeń typu multisejf. Takie rozwiązanie nie zapewnia jednak weryfikacji przyjmowanych banknotów. Wiąże się również z koniecznością magazynowania w urządzeniach znacznej ilości gotówki.

Ze względu na swoją specyfikę dyspenser obecnie zalecany jest jedynie do oddziałów o znacznie większym stosunku wypłat do wpłat. Bez znaczenia jest w tym przypadku wielkość oddziału.

Multisejf – bezpieczne przechowywanie gotówki

Obecnie w wielu polskich bankach wykorzystywane są multisejfy. Nie zapewniają one ani automatyzacji wpłat ani wypłat. Personel banku musi skupić się zatem na operacjach gotówkowych, a nie na obsłudze klienta. Zaletą tych urządzeń jest jednak ich niski koszt zakupu. W niektórych przypadkach może to być dobre rozwiązanie dla niewielkich oddziałów z małą liczbą transakcji.

Bankomat

Bankomat to najbardziej popularne na świecie urządzenie automatyzujące obsługę klientów w bankach. I co więcej, mimo gwałtownego rozwoju bankowości elektronicznej i wzrostu wolumenu transakcji bezgotówkowych, liczba ich nadal rośnie. Wg badań RBR w 2013 na świecie ma być zainstalowane 2,5 miliona bankomatów!

Wiele lat rozwoju zaowocowało bardzo dużą różnorodnością typów urządzeń. Umożliwia nam to dobór odpowiedniego modelu do praktycznie każdej możliwej lokalizacji. Bankomaty można instalować:

  • wewnątrz strefy samoobsługowej,
  • na zewnątrz placówki,
  • jako urządzenia wolnostojące i przezścienne,
  • w centrach handlowych,
  • w małych sklepach
  • na stacjach benzynowych,

czyli prawie w każdym miejscu gdzie przebywa klient banku. Charakterystyka tak szerokiej grupy urządzeń to już materiał na osobny artykuł.

Warto też zwrócić uwagę na rozwój techniczny tych urządzeń. Współczesne bankomaty coraz częściej wyposażone są w moduły wpłat automatycznych (czyli popularne w Polsce wpłatomaty), moduły recyclingowe, rozwiązania antyskimmingowe czy biometryczne. Coraz bardziej wyrafinowane staje się również oprogramowanie instalowane na bankomatach. Obecnie możliwe jest już efektywne zarządzanie kampaniami reklamowymi czy skuteczny monitoring. Prostą sprawą staje się integracja z różnymi systemami zarządzania.

Liderami wśród producentów na świecie są NCR, Wincor Nixdorf oraz Diebold. Coraz bardziej zaznaczają swoja pozycję na rynku europejskim i amerykańskim firmy z dalekiego wschodu, które są wiodącymi dostawcami bankomatów w Korei (Nautilus Hyosung) czy Chinach (GRG).

Terminale i kioski samoobsługowe

Drugie pod względem liczby instalacji w placówkach bankowych na świecie, tuż po bankomatach, urządzenie samoobsługowe to terminale i kioski. Duża różnorodność urządzeń pozwala na wybór optymalnego wariantu urządzenia do każdej placówki. Firmy dostarczają zarówno proste urządzenia spełniające jedynie funkcje informacyjne i zapewniające dostęp do Internet po wielofunkcyjne tzw.: „kombajny”. Dostępne są urządzenia wyposażone w fizyczne klawiatury i myszki, modele wyposażone w moduły do obsługi gotówki (np. do wykonywania przelewów), skanery, moduły do telekonferencji i wideokonferencji czy dodatkowe ekrany do wyświetlania reklam.

Urządzenia tego typu mogą być zastosowane zarówno w strefie samoobsługowej, dostępnej przez całą dobę, jak również w strefie dysponencko-kasjerskiej wspierającej obsługę klientów. Łatwość dostosowania tych urządzeń do indywidualnych potrzeb banków i stosunkowo niewielki poziom inwestycji sprawiają, że w ostatnich latach stały się one bardzo popularne, również w Polsce.

W skali świata trudno mówić o liderach wśród producentów, ponieważ w większości urządzenia są produkowane przez lokalne firmy.

 

Jeśli chciałbyś otrzymać dodatkowe informacje i materiały o urządzeniach napisz (kkolodziejczyk@automatykabankowa.pl) lub zadzwoń (504 143 524) do nas.

 

2011

 

Dodaj komentarz