Jak w Polsce kształtuje się liczba bankomatów i placówek bankowych?

Aktualna liczba bankomatów i placówek bankowych to ważny wskaźnik rozwoju bankowości detalicznej. W 2011 roku były poważne przesłanki by sądzić, że liczba bankomatów w Polsce przestanie rosnąć a nawet zacznie się zmniejszać. Okazało się jednak, że nie miało to odzwierciedlenia w rzeczywistości – bankomatów przybyło więcej niż w ostatnich latach. W przypadku placówek deklaracje banków wskazywały, że ich liczba znacznie się zwiększy. W tym przypadku prognozy również się nie sprawdziły. Przedstawiamy statystyki dotyczące bankomatów i placówek podsumowujące ubiegły rok i prognozy na 2012.
 
 
A jednak liczba bankomatów w 2011 znacznie się zwiększyła!

W połowie 2011 roku wydawało się, że wzrost liczby bankomatów w Polsce zostanie mocno zahamowany. Przyczyną miała być znaczna obniżka w 2010 roku stawek interchange fee, czyli opłaty ponoszonej przez banki na rzecz operatorów bankomatów. Operatorzy twierdzili, że nowa stawka doprowadzi do tego, że ich działalność stanie się nieopłacalna. Dalszym skutkiem zmian miało być zahamowanie rozwoju sieci bankomatów. Prognozy potwierdzały dane z pierwszego kwartału 2011, w którym zainstalowano tylko 45 urządzeń. W następnych kwartałach sytuacja jednak znacznie się poprawiła. Według danych NBP na koniec 2011 w Polsce można było korzystać z 17 500 urządzeń. To oznacza, że w ostatnim roku zainstalowano aż 1037 bankomatów.

Liczba bankomatów w Polsce. Źródło: NBP

Jak często korzystaliśmy z bankomatów?

Wzrostowi liczby bankomatów towarzyszył wzrost liczby operacji wykonywanych przy ich pomocy. Według danych NBP w 2011 dokonano ponad 707 mln operacji czyli o 35 mln  więcej niż w poprzednim roku. Operacje wypłaty gotówki stanowiły 99% wszystkich transakcji. Co ciekawe rośnie popularność depozytów – w 2011 było ich 2,8 mln czyli prawie dwa razy więcej niż w 2010 (1,7 mln). Taka sytuacja może wskazywać, że rośnie możliwość zastosowania bankomatów recyklingowych. Liczba przelewów pozostaje prawie na takim samym poziomie (w 2011 – 171 tys. przelewów).

 

Czy liczba bankomatów nadal będzie rosła?

Niewątpliwie do wzrostu liczy bankomatów przyczynia się fakt, że wiele banków obniżyło prowizje za korzystanie z obcych urządzeń. Powstało też wiele kont, których posiadacze często mogą za darmo wypłacać gotówkę z bankomatów w całej Polsce i to bez względu na sieć. W ofercie dostawców bankomatów pojawiło się sporo niewielkich i tanich modeli a współczynnik nasycenia bankomatami w naszym kraju należy do najniższych w całej Europie. To wszystko wskazuje na to, że w 2012 roku liczba bankomatów w Polsce nadal powinna rosnąć. W jakim tempie – pokażą najbliższe miesiące.

 

Prognozowano dotyczące wzrostu liczby placówek jednak się nie sprawdziły

KNF przeprowadził na początku 2011 roku badania w bankach, z których wynikało, że liczba placówek w Polsce do końca roku przekroczy piętnaście tysięcy. Badania dotyczące końca ubiegłego roku pokazały, że działających placówek było jednak znacznie mniej. W grudniu liczba oddziałów, placówek, filii i ekspozytur wg KNF wynosiła 13 641. Oznacza to, że sieć placówek w 2011 zmniejszyła się o 499 oddziałów (w grudniu w 2010 wg KNF było ich 14 140). Liczba placówek powróciła do poziomu z grudnia 2009, kiedy to działało 13 750 punktów obsługi klientów.

Liczba placówek w Polsce. Źródło: KNF

 W styczniu 2012 przybyło 47 placówek (w sumie działało 13 688 oddziałów). Ostatnio pojawiły się pierwsze zapowiedzi banków dotyczące tegorocznych planów związanych z oddziałami. BNP Paribas planuje powiększenie swojej sieci placówek o 30 obiektów natomiast Citybank Handlowy zamierza zlikwidować około 60 placówek detalicznych. 

Taka sytuacja może wskazywać, że prawdopodobnie w tym roku liczba placówek będzie się utrzymywać się w przedziale 13,5 – 14 tysięcy obiektów. Należy się też spodziewać, że zgodnie ze światowymi trendami, znakomita większość nowopowstających czy remontowanych placówek to będą małe obiekty wyposażone w jak największą liczbę rozwiązań automatyzujących ich pracę. Coraz bardziej popularne będą zapewne automaty kasjerskie. Być może pojawią się pierwsze bankomaty recyklingowe.

 

Podsumowując

Ostatni rok pokazał, że prognozy dotyczące inwestycji banków często mogą się jednak nie sprawdzać. Analizując jak kształtował się liczba bankomatów i placówek bankowych w 2011 roku można stwierdzić jednak, że bankowość detaliczna ma się dobrze. Szybko rosnąca liczba bankomatów i relatywnie niewielki spadek liczby placówek może pozytywnie nastrajać bankowców i klientów banków. Tym bardziej, że raczej nic nie wskazuje żeby ten rok był gorszy pod względem rozwoju.

 

 

 

Dodaj komentarz