Jakie perspektywy rysują się przed światowym rynkiem bankomatów?

Bankomat wciąż pozostaje najbardziej popularnym urządzeniem automatyki bankowej. Czy rosnąca popularność operacji bezgotówkowych może jednak zagrozić wzrostowi tego rynku? Najnowszy raport RBR przedstawia prognozy w jaki sposób rynek bankomatów ma się kształtować do końca bieżącej dekady. Prezentuje też dane jak ma się zmieniać liczba wypłat z bankomatów. Przedstawiamy najciekawsze informacje z raportu Global ATM Market and Forecast to 2020 firmy RBR.

Wg raportu Global ATM Market and Forecast to 2020 będzie przybywało bankomatów

Według najnowszych prognoz zamieszczonych w raporcie RBR do końca bieżącej dekady liczba bankomatów na świecie ma wzrosnąć do 4 milionów sztuk. Oznacza to zwiększenie liczby urządzeń o 37% w porównaniu ze stanem z 2014 roku.  Na wzrost liczby bankomatów w największy wpływ będą miały rynki rozwijające się w rejonie Azji i Pacyfiku.

Krajem o największej liczbie nowych instalacji pozostaną Chiny. Kraj ten w 2013 roku zdetronizował lidera jakim przez wiele lat były Stany Zjednoczone. Prognozy zakładają, że przez najbliższe 5 lat Chiny będą instalować więcej nowych bankomatów niż reszta świata. W okresie 2014-2020 w Chinach ma być zainstalowane prawie 550 000 nowych bankomatów. W Indiach, obecnie czwarty rynek świata pod względem liczby bankomatów, do 2020 roku sieć bankomatów ma powiększyć się o 250 000 nowych urządzeń.

Wzrost liczby urządzeń będzie dotyczył też rynków dojrzałych

Selfserv-37-500x500

Bankomat NCR SelfServ 37

Wzrosty mają dotyczyć nie tylko rynków rozwijających się. Liczba bankomatów ma się zwiększać także na rynkach dojrzałych, takich jak Europa Zachodnia. Na przykład w Turcji do 2020 roku ma być zainstalowane 20 000 nowych urządzeń. O 10% ma zwiększyć się liczba bankomatów na najstarszym rynku bankomatowym jakim jest Wielka Brytania.

Jednak nie we wszystkich krajach wzrosty będą take znaczące. W USA do 2020 roku liczba bankomatów ma zwiększyć się tylko o 1%. Na tak niewielki wzrost wpływ ma mieć m.in. zmniejszająca się liczba placówek. Podobna sytuacja ma mieć miejsce we Włoszech i w Niemczech.

W rejonie Europy Środkowo-Wschodniej klienci mają mieć do dyspozycji 4500 nowych urządzeń, co oznacza wzrost o 3%. Czy taki wzrost będzie dotyczył też Polski? Jak do tej pory liczba bankomatów w Polsce co roku się zwiększa.

Wg danych NBP w 2015 roku liczba bankomatów zwiększyła się o 1770 sztuk (8%) w porównaniu z 2014 i osiągnęła liczbę 22 300. Opierając się na danych z poprzednich lat można zakładać, że trend wzrostowy utrzyma się, chociaż tempo wzrostu może się zbliżyć do poziomu prognozowanego dla całego naszego regionu.

Rosnąć ma też liczba wypłat i funkcjonalność bankomatów

Pomimo działań różnych organizacji i instytucji, których celem jest obniżanie atrakcyjności gotówki, prawie we wszystkich regionach w 2014 roku miał miejsce wzrost liczby wypłat gotówki. Wyjątkiem jest Ameryka Północna. Ten fakt wskazuje, że gotówka wciąż pozostaje powszechnym środkiem płatniczym. Wzrost stopnia korzystania z bankomatów wg RBR ma wyprzedzać wzrost liczby nowych urządzeń.

Pomiędzy 2014 a 2020 rokiem liczba wypłat z bankomatów ma wzrosnąć aż o 40% i osiągnąć liczbę 128 miliardów operacji. Jednak na rynkach dojrzałych stopień użycia bankomatów ma utrzymywać się na tym samym poziomie a w niektórych krajach nawet spadać. Tam gdzie zapotrzebowanie na gotówkę się zmniejsza, operatorzy bankomatów w swoich urządzeniach wprowadzają nowe usługi. Przykładem jest chociażby funkcja automatycznego depozytu, która ma powodować przenoszenie prostych operacji kasjerskich do kanału samoobsługowego.

W 2014 roku 31% bankomatów na świecie było wyposażone w moduły depozytowe, z czego 60% stanowiły moduły recyklingowe. Natomiast według danych NBP w ubiegłym roku w Polsce o 35 milionów zmniejszyła się liczba wypłat z bankomatów, ale aż o prawie 18 milionów zwiększyła się liczba depozytów. Liczba takich operacji osiągneła liczbę 27,3 miliona. To znak, że klienci polskich banków coraz powszechniej korzystają z szerokiego zakresu usług samoobsługowych.

Bankomaty nadają ton samoobsłudze bankowej

Na rynek bankomatów wpływ ma też zmiana sytuacji w placówkach bankowych i wdrażanie nowych rozwiązań. Przykładem są urządzenia klasy Assisted Self-Service. Do końca 2014 roku znaczące instalacje takich urządzeń miały miejsce w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Turcji i Indonezji. Wiele instytucji w innych krajach do 2020 roku planuje instalowanie takich urządzeń w swoich placówkach.

Na sytuację rynku bankomatów wpływ ma wiele czynników. Prognozowany wzrost liczby instalacji urządzeń, wzrost liczby realizowanych operacji oraz stopnia zaawansowania funkcjonalnego pokazują, że samoobsługa i gotówka wciąż zyskują na znaczeniu. Dynamika wzrostu zależy od rejonu świata, niemniej bankomaty nadają pozostają najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem urządzeń samoobsługowych.

Marzec 2016

Dodaj komentarz