Kongres Obrotu Gotówki 2015 – przełomowe wydarzenie dla obrotu gotówkowego w Polsce?

Kongres Obrotu Gotówki organizowany przez Związek Banków Polskich odbył się 9 września w Warszawie. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatora. Potwierdziło to znaczenie Kongresu dla kształtowanie procesu obrotu gotówkowego w Polsce. Pokazało to też jak duże jest zapotrzebowanie na dostęp do informacji pozwalających usprawnić obsługę a także zapewnić bezpieczeństwo w tym procesie. Przedstawiamy relację z Kongresu Obrotu Gotówki 2015.

Kongres Obrotu Gotówki 2015

Tegoroczny Kongres Obrotu Gotówki zakończył się dużym sukcesem. W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób. Uczestników byłoby jeszcze więcej gdyby zwyczajnie nie zabrakło miejsc. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich podmiotów i organizacji aktywnie zaangażowanych w obrót gotówki w Polsce. Pokazuje to skalę zainteresowania tą tematyką, a także oczekiwanie ze strony rynku na wsparcie w optymalizacji procesów gotówkowych.

Jakie tematy poruszano podczas tegorocznego Kongresu?

Tematem przewodnim konferencji była diagnoza obecnej sytuacji w obiegu pieniądza fizycznego w Polsce oraz usprawnienia i zapewnienie bezpieczeństwa w tym procesie. Kongres miał też dać odpowiedź na kilka ważnych pytań. Jaki jest obecny status wprowadzania w życie rekomendacji NBP standardów postępowania z banknotami w obrocie gotówkowym? Jakich wyzwań mogą spodziewać się uczestnicy rynku w najbliższym czasie? Czy jest szansa na znalezienie złotego środka wobec różnych oczekiwań banków i firm CIT? Sprawdźmy czy udało się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Gotówka wciąż ważna

W wystąpieniach przedstawicieli NBP wskazywano na systematyczny wzrost ilości gotówki w obiegu. Takie dane przedstawiała Joanna Kołodziej i  prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar. Profesor Gatnar zwrócił też uwagę, że jednocześnie obniża się stopień użycia gotówki w wielu punktach detalicznych. Potwierdza to wciąż ważną pozycje gotówki w obiegu pieniądza, ale też wskazuje na malejące znaczenie jej funkcji płatniczej w stosunku do innych metod płatności. Inny przedstawiciel NBP podkreślił, że wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych maleją, ale z drugiej strony wzrasta poziom gotówki w portfelach z powodów przezornościowych.

Przy niskich stopach procentowych obowiązujących obecnie i niekiedy efektywnie ujemnym oprocentowaniu rachunków bieżących, klienci wolą trzymać więcej gotówki w portfelu. Nawet gdy płacą kartami. Podsumowaniem dla sytuacji gotówki może być tytuł z Currency News, który pojawił się w jednej z prezentacji: „As the Greek Crisis Shows, Cash is Still King”.

Jaka jest sytuacja z wprowadzeniem rekomendacji NBP?

Rekomendowane przez NBP standardy sortowania banknotów ponownie wprowadzanych do obiegu funkcjonują już od stycznia 2015 r. Jeszcze nie wiadomo dokładnie ile będzie trwał okres przejściowy w życie wprowadzenia nowych regulacji. Dużo zależy od tego kiedy parlament uchwali Ustawę o NBP. Rekomendacje opierają się na uproszczonych regułach stosowanych w eurosystemie. Marek Oleś z NBP podkreślał, że firmy przyjęły ze zrozumieniem regulacje proponowane przez bank centralny. Więcej wątpliwości przepisy budzą wśród banków.

Pojawiają się opinie, że rekomendacje wdrożone jako normy prawne wymagać będą dużych inwestycji w urządzenia licząco – sortujące. Wskazuje to na fakt, że rynek nie bierze jeszcze pod uwagę korzyści i oszczędności jakie może mieć z zautomatyzowania procesu weryfikacji jakościowej. Pomimo powszechnego stosowania takich przepisów prawie w całej Europie, w naszym kraju większość instytucji wciąż podchodzi do nich dużą ostrożnością i wstrzymuje się z przygotowaniami.

Mimo, że nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy zacznie obowiązywać okres przejściowy, niektóre instytucje już zaczęły pewne przygotowania do wdrożenia regulacji. Na przykład jeśli kupują nowe urządzenia,  oczekują żeby były one dostosowane do nowych przepisów. Takie podejście może spowodować, że unikną pośpiechu  w dostosowywaniu  do nowych regulacji wtedy gdy będzie zbliżał się moment wprowadzenia ich w życie.

Sytuacja z nieokreślonym terminem wprowadzania przepisów utrudnia też plany NBP. Bank centralny zakłada delegowanie swoich zadań w zakresie obsługi banknotów do firm działających na rynku. Bez proponowanych obecnie przepisów, nie będzie to możliwe.

Problemy polskiej branży logistki

Ciekawym zagadnieniem omawianym podczas Kongresu były problemy branży zajmującej się logistką gotówki. Jak wiadomo większość banków w zakresie transportu, przeliczania i przechowywania pieniądza fizycznego współpracuje z firmami zewnętrznymi. Konkurencja wśród tych firm powoduje, że rentowność ich działalności jest bliska granicy opłacalności. Z tego powodu firmom CIT brakuje środków na automatyzację. Dodatkowo pojawiają się obawy o bezpieczeństwo całego procesu.

W czasie debaty przeważył pogląd, że jedynym wyjściem z takiej sytuacji są jednolite standardy logistyczne, automatyzacja i lepsze zarządzanie procesami dzięki zastosowaniu systemów informatycznych. Tylko takie podejście może pozwolić utrzymać koszty na obecnym poziomie. NBP zakłada udział banków i firm w pracach dotyczących analizy procesów, wypracowywania standardów dla działalności operacyjnej. W czasie obrad przedstawiono także nowe rozwiązania  z zakresu logistyki gotówki.

Kongres Obrotu Gotówki 2016

Podczas tegorocznego Kongresu oprócz NBP swoje prezentacje  mieli  przedstawiciele Poczty Polskiej, ESTA, Asseco, Talemax z firmą Glory oraz Giesecke&Devrient. Wysoka frekwencja, duże liczba instytucji biorących udział oraz duże zainteresowanie tematyką sprawiły, że zapowiedziano już drugą edycję wydarzenia planowaną na przyszły rok. Zapewne zdaniem wielu uczestników tegorocznego Kongresu (w tym zdaniem Portalu) warto zarezerwować sobie czas na Kongres Obrotu Gotówki 2016.

Prezentacje z Kongresu znajdziesz na stronie Organizatora.

Wystąpienia podsumowujące tematykę Kongresu:

dr Mieczysław Groszek – Kongres Obrotu GotówkiKrzysztof Kołodziejczyk – TalemaxAndrzej Kawiński – Giesecke&Devrient.

 

Wrzesień 2015

Dodaj komentarz