Najnowsze informatyczne trendy w bankowości spółdzielczej podczas konferencji CPI

Już 21 marca w Warszawie odbędzie konferencja dedykowana dla banków spółdzielczych.  Konferencję organizuje Centrum Promocji Informatyki (CPI). Głównym tematem wydarzenia będą najnowsze technologie, które w najbliższej przyszłości mogą znaleźć powszechne zastosowane w bankach spółdzielczych. Wystąpienia będą dotyczyć tak istotnych zagadnień jak rozwiązania biometryczne, automatyzacja obsługi klientów czy zarządzanie infrastrukturą IT. Podczas konferencji swoją prezentację będzie miał również przedstawiciel portalu Automatyka Bankowa. Tematyka konferencji może być interesująca także dla przedstawicieli banków komercyjnych.

Konferencja dla coraz bardziej nowatorskich banków spółdzielczych i nie tylko

W ciągu ostatnich kilku lat polskie banki spółdzielcze stały się nowatorskim instytucjami w wielu technologiach. Dzięki temu konferencja poświęcona rozwiązaniom informatycznym, które już są stosowane lub wkrótce będą wrażane przez te banki, prawie „automatycznie” staje się ciekawym wydarzeniem. Tym bardziej, że podczas konferencji CPI przedstawiane będą też aspekty biznesowe różnych rozwiązań. Konkretne przykłady wdrożeń i doświadczeń mogą być interesujące także dla przedstawicieli banków komercyjnych. Tak może być m.in. w przypadku projektów związanych z instalacją bankomatów recyklingowych czy przykładów stosowania biometrii.

Konferencję przeznaczono dla dyrektorów i specjalistów odpowiedzialnych za informatyzację, osób realizujących projekty informatyczne, dyrektorów i pracowników odpowiedzialnych za różne formy kontaktu z klientami. Uczestnikami mogą być też dyrektorzy departamentów zarządzania ryzykiem czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i audyty informatyczne.

Różnorodna i ciekawa tematyka konferencji

Zapowiada się bardzo urozmaicona tematyka konferencji. Wydarzenie rozpocznie wykład przedstawicielki SGH poświęcony porównaniu polskiej bankowości spółdzielczej z jej odpowiednikiem w Unii Europejskiej. Następne wystąpienia będą już ściśle związane z różnymi technologiami. Przedstawiciel naszego portalu skupi się na zagadnieniach związanych z samoobsługą bankową i rozwiązaniach ujednolicających obsługę we wszystkich kanałach kontaktu z bankiem. Ważnymi punktami naszej prezentacji będą możliwe zyski z automatyzacji i reorganizacji placówek bankowych oraz sposoby przemiany ich w centra lokalnej społeczności. Pozostałe wystąpienia można podzielić na dwa główne bloki tematyczne.

Biometria odmienia banki spółdzielcze

Banki spółdzielcze są liderem w stosowaniu biometrii w polskiej bankowości. Nic dziwnego, że temat biometrii będzie poruszany w kilku prezentacjach. Przedstawiciel BPS przedstawi szczegóły projektu, którego celem jest rozwój funkcjonalności biometrycznej w tym banku. Bankomatom biometrycznym i systemowi Novum Host swoją prezentację poświęci reprezentant firmy Novum. Podczas prezentacji będzie można zapoznać się z praktycznymi doświadczenia firmy z wdrożeń bankomatów recyklingowych wyposażonych w biometrię jak i bez tej technologii.

Tematykę biometrii uzupełni wystąpienia przedstawiciela GIODO. Swoją prezentację poświęci przetwarzaniu danych biometrycznych w bankowości spółdzielczej w świetle zasad ochrony danych osobowych.

Infrastruktura IT w nowoczesnym banku spółdzielczym

Wystąpienia będą dotyczyły wielu aspektów infrastruktury IT. Przedstawiciel firmy Axence skupi się na zarządzaniu i monitorowaniu różnych obszarów infrastruktury informatycznej banku. Systemy zasilana gwarantowanego UPS to temat wystąpienia reprezentanta firmy Ever. Z kolei systemom informacji zarządczej poświęcona będzie prezentacja firmy Asseco.

Dwa wystąpienia podczas konferencji będą dotyczyły szans i zagrożeń wynikających z wykorzystania rozwiązań typu „chmura”. Przedstawione będą regulacje i wymogi sektora bankowego związane z chmurami oraz różne modele ich stosowania.

Ważnym punktem programu konferencji będzie wykład przedstawiciela Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. Wystąpienie poświęcone będzie Rekomendacji D i M w kontekście praktycznego ich wpływu na zarządzanie ryzykiem IT. Prowadzący omówi wymogi biznesowe i nadzorcze w zarządzaniu ryzykami związanymi z technologiami informatycznymi. Oceni też wpływ zintegrowanego zarządzanie infrastrukturą na obniżenie ryzyka operacyjnego.

Konferencja CPI wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku bankowym

Różnorodna i ciekawa tematyka konferencji spowodowała bardzo duże zainteresowanie wśród banków spółdzielczych. O dużej randze wydarzenia świadczą też instytucje i firmy, które zdecydowały się na wystąpienia podczas konferencji. Zapowiada to ciekawe wydarzenie dla środowiska bankowości spółdzielczej. W naszej ocenie może być ono interesujące również dla innych banków. Z tych powodów portal Automatyka Bankowa objął konferencję CPI medialnym patronatem.

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronach firmy CPI.

 Luty 2013

Dodaj komentarz