Pierwszy bankomat recyklingowy z biometrycznym uwierzytelnianiem w polskich bankach

Bankomaty recyklingowe zdobywają coraz większą popularność na świecie. W Polsce to urządzenie nadal bardzo rzadko spotykane. Jak dotąd możemy korzystać z trzech takich bankomatów. Z kolei bankomaty recyklingowe z biometrycznym uwierzytelnianiem to rzadkość także na świecie. W naszym kraju mamy już jedno takie urządzenie. Kilka miesięcy temu pierwszy taki bankomat uruchomił Powiślański Bank Spółdzielczy (PBS) w Kwidzynie. Jak realizowano ten projekt? Jakie funkcje obecnie realizuje bankomat, a jakie może spełniać w przyszłości? Jakie korzyści uzyskał bank? Czy będą następne takie instalacje? Przedstawiamy relację z nowatorskiego projektu w samoobsłudze bankowej.

Jak przebiegał projekt połączenia recyklingu z biometrią w bankomacie?

Projekt uruchomienia biometrycznego bankomatu recyklingowego w PBS w Kwidzynie rozpoczął się w maju 2011 roku. Wybór padł na technologię biometryczną Finger Vein firmy Hitachi oraz bankomat Cineo C4060 firmy Wincor Nixdorf. Ze względu na fakt, że dla banku były to nowe rozwiązania, początkowo planowano wdrożyć biometrię i recykling oddzielnie w różnych urządzeniach.

W czasie dostosowywania oprogramowania do obsługi biometrii pojawiły się trudności, które wstrzymały prace. Skupiono się wtedy na przygotowaniu aplikacji do obsługi modułu recyklingowego. Ostatecznie w kwietniu bank podjął decyzję o wdrożeniu obu technologii w jednym bankomacie.

Uruchamianie docelowego rozwiązania zrealizowano w trzech etapach. W czerwcu bank udostępnił klientom dwa tradycyjne bankomaty wyposażone w technologię biometryczną. Wypłaty z tych urządzeń odbywają się na podstawie weryfikacji układu naczyń krwionośnych palca. W następnym etapie uruchomiono bankomat recyklingowy. Aż wreszcie we wrześniu bank uruchomił pierwszy w Polsce bankomat recyklingowy wyposażony w czytnik biometryczny.

Funkcje spełniane przez unikatowy bankomat

Cineo C4060 zainstalowany w PBS w Kwidzynie udostępnia zarówno uwierzytelnianie tradycyjne jak i biometryczne. W przypadku wyboru przez klienta metody biometrycznej, po wstępnej weryfikacji (data urodzenia lub PESEL), w czytniku następuje identyfikacja naczyń krwionośnych palca. Klient może korzystać ze wszystkich operacji udostępnionych w bankomacie w obu wariantach weryfikacji.

Jeśli uwierzytelnienie przebiegnie pomyślnie, klient może on-line wpłacać i wypłacać banknoty, płacić za rachunki, składać zlecenia, zmienić swój dotychczasowy PIN do karty płatniczej czy spłacić raty kredytu.

Bankomat może też być wykorzystywany do prezentowania reklam a system raportowania umożliwia prowadzenie statystyk operacji. Bank może określić kiedy i kto wypłaca lub wpłaca gotówkę a także jakie są kwoty operacji.

Jakie operacje będzie można wykonywać w przyszłości?

Do obsługi bankomatu wykorzystano oprogramowanie Novum Host firmy Novum. System ten daje możliwości udostępnienia klientom większej liczby funkcji niż jest to obecnie. PBS w Kwidzynie planuje w najbliższym czasie udostępnienie w swoich bankomatach doładowania telefonów komórkowych. Rozważane jest też na przykład dodanie funkcji wypłat przy użyciu kodów SMS.

Dla funkcjonalności, która docelowo udostępniona będzie klientom ważne są też wnioski z obecnie działającej konfiguracji. Bank potrzebuje jeszcze kilku miesięcy żeby kompleksowo ocenić instalację.

Recykling zmniejszył koszty obsługi w strefie bezobsługowej

Przed zastosowaniem bankomatu recyklingowego, w strefie bezobsługowej PBS w Kwidzynie korzystano z tradycyjnego bankomatu i wpłatomatu. Ze względu na dużą liczbę operacji, konieczne było codzienne zasilanie bankomatu i rozładowywanie wpłatomatu. Zastosowanie bankomatu recyklingowego (zasada działania opisana w artykule) pozwoliło połączyć funkcjonalność dotychczas stosowanych urządzeń.

Ponieważ stare automaty odinstalowano, częstotliwość korzystania z nowego bankomatu nadal jest bardzo wysoka. Mimo to bankomat recyklingowy wymaga obsługi tylko raz lub dwa razy w miesiącu (!). Bank ma znaczące oszczędności wynikające z mniejszej liczby zasileń i odbiorów gotówki. Niższe koszty to również efekt mniejszej ilości „magazynowanej” gotówki. To dzięki temu, że banknoty zweryfikowane i deponowane podczas wpłat, są następnie wykorzystywane do wypłat. Zwiększyło się też bezpieczeństwo i dostępność usług, ponieważ rzadziej trzeba transportować gotówkę i otwierać urządzenie.

Dla klienta recykling w bankomacie też wiąże się z korzyściami

Klienci banku zyskali większy komfort dzięki wykonywaniu operacji wpłat i wypłat w jednym urządzeniu. Znacznie większa jest też użyteczność wpłaty samoobsługowej. Automat umożliwia wpłatę jednocześnie nawet dwustu banknotów o różnych nominałach. W porównaniu z standardowym wpłatomatem jest to wartość czterokrotnie większa.

Tak duże wpłaty są lepiej dostosowane do potrzeb takich klientów jak przedsiębiorcy wpłacający do banku dzienny utarg. Oznacza to dla nich znacznie mniejszą liczbę czynności do wykonania i krótszy czas wpłat. Dodatkowo dzięki księgowaniu wpłat w trybie on-line, klient może praktycznie natychmiast wykonać przelew wpłaconej gotówki. Poprawia to efektywność w dysponowaniu środkami pieniężnymi.

Czym charakteryzuje się zastosowane rozwiązanie biometryczne?

W bankomacie z zamkniętym obiegiem gotówki w PBS w Kwidzynie zastosowano technologię Finger Vein firmy Hitachi. Kiedy klient korzysta z uwierzytelniania biometrycznego, jego palec w czytniku prześwietla niewidzialne i nieszkodliwe dla zdrowia światło bliskiej podczerwieni.

Światło to pochłania hemoglobina, co pozwala kamerze na zarejestrowanie niepowtarzalnego obrazu naczyń krwionośnych (metoda opisana w artykule). Dzięki temu możliwe jest jednoznaczne potwierdzenie tożsamości klienta. Ostatnie wdrożenia w samoobsłudze bankowej pokazują, że właśnie ta metoda weryfikacji biometrycznej staje się coraz bardziej popularna.

Co zyskuje klient korzystając z biometrii?

Klient używając biometrii, zyskuje większą swobodę w korzystaniu z bankomatu i zwiększa bezpieczeństwo swoich operacji. Nie jest już narażony na ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych z karty i PIN-u (tzw. skimming). Wszystko to dzięki wyeliminowaniu konieczności używania karty. Wielu klientów banku już dzisiaj nie używa karty korzystając z nowego bankomatu. Z bankomatu mogą korzystać też osoby, które są klientem i nie posiadają karty bankowej.

Jeżeli klient PBS w Kwidzynie chce korzystać z autoryzacji biometrycznej musi zgłosić się do placówki bankowej. Konieczne jest pobranie wzorca biometrycznego i wprowadzenie go do systemu wraz z pozostałymi danymi osobowymi. Dane te wprowadza się jednorazowo do bazy danych. Operacja udostępnienia klientowi takiej usługi zajmuje kilka minut.

Plany rozwoju banku związane z biometrycznymi bankomatami recyklingowymi

Pierwsze wdrożenie w Polsce nowatorskiego bankomatu, to niewątpliwie duże osiągnięcie techniczne, a także sukces wizerunkowy PBS w Kwidzynie. Widoczne już dzisiaj korzyści sprawiają, że bank planuje zwiększenie udziału tych technologii w swoich usługach. Szczególnie pozytywnie oceniana jest obecnie sprawność funkcji recyklingu.

Bank zapowiada, że będzie instalował następne takie bankomaty. Do dokładnej analizy tej inwestycji potrzebuje jednak jeszcze trochę czasu. Chce też rozstrzygnąć kwestie techniczne związane z oprogramowaniem biometrii, która nadal ma status wdrożenia pilotażowego. Niemniej w banku obecna ocena inwestycji jest zdecydowanie pozytywna.

Czy przykłady instalacji w bankach spółdzielczych zmienią nastawienie do recyklingu?

Bankomat w Kwidzynie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Prostota, a jednocześnie większy zakres spełnianych funkcji sprawiają, że klienci korzystają z urządzenia chętnie i bez problemów. Może to być cenny wniosek dla innych banków, które nie wprowadzają bankomatów recyklingowych obawiając się niechęci klientów do nowych rozwiązań.

Bankomaty recyklingowe pozytywnie oceniają również pozostałe banki spółdzielcze, w których je zainstalowano. W czasie ostatniej dyskusji w Głosie Banków Spółdzielczych, BS w Nakle nad Notecią podkreślał duży wpływ tych urządzeń na usprawnienie obsługi klientów. Ważna okazała się m.in. możliwość dużych wpłat, zmniejszenie liczby zasileń i odbiorów gotówki a także skuteczność weryfikacji banknotów. Również BS w Oławie pozytywnie ocenia zmniejszenie liczby operacji zasileń i odbiorów banknotów.

Bankomaty recyklingowe z biometrią mają duży potencjał rozwoju

Bankomaty recyklingowe z biometrią nadal będą się rozwijać i spełniać coraz większy zakres usług. Już niedługo rozwój oprogramowania umożliwi identyfikowanie klientów przy pomocy praktycznie dowolnego identyfikatora. Będzie to mógł być numer dokumentu tożsamości, identyfikator bankowości internetowej czy nawet numer telefonu. Nośnikiem identyfikatora klienta będą na przykład karty własne klienta czy elektroniczne dowody tożsamości. W połączeniu z biometrią umożliwi to szybkie i bezpieczne korzystanie z urządzeń.

Po identyfikacji, dzięki integracji z systemami CRM, możliwe będzie personalizowanie reklam do profilu danego klienta. Funkcje bankomatów będą dostosowywane do potrzeb różnych grup klientów. Dostępna będzie na przykład funkcja zautomatyzowanej obsługi wypłat zasiłków.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że przyszłość samoobsługi bankowej należy właśnie do takich bankomatów.

Podsumowując

Ostatnie wydarzenia związane z planami zastosowania biometrii w bankomatach BPH czy PKO BP, wskazują, że wkrótce może się ona stać bardziej popularna. Recykling w bankomatach to nadal rzadkość. Z powodu niejednoznacznego prawa i ograniczeń technicznych, recykling stosuje dzisiaj tylko kilka banków spółdzielczych. Banki komercyjne, głównie z powodu złożonych procesów decyzyjnych, jeszcze nie mają planów produkcyjnego uruchamiania takich bankomatów. A może korzyści, jakie już uzyskały banki spółdzielcze sprawią, że banki komercyjne zmienią zdanie?

 

Dodaj komentarz