Prognozy są jednoznaczne – wkrótce banki zainstalują bardzo dużą liczbę automatów kasjerskich

Przeprowadzone przez firmę Retail Banking Research (RBR) badania, wskazują jednoznacznie na szybki wzrost liczby instalowanych automatów kasjerskich. RBR – największa na świecie firma konsultingowa zajmująca się obszarem automatyki bankowej – objęła swoim badaniem 107 banków w 25 krajach na całym świecie. Z badań wynika, że w latach 2011-2013 na świecie zostanie zainstalowane ponad 100 tysięcy automatów kasjerskich. Prawie 90% z tej liczby będą stanowić recyklery.

 

Banki widzą ogromny potencjał w recyklerach

Badanie RBR przeprowadzono w bankach działających na wszystkich kontynentach. Wynika z niego, że zdecydowana większość 107 banków objętych badaniem przekonana jest o ogromnym potencjale automatów kasjerskich a szczególnie recyklerów. Banki te planują zastosować automaty w dużej części swoich placówek.

Ile będzie na świecie automatów kasjerskich do 2013 roku ?

Badanie wykazało, że w najbliższych 3 latach nastąpi zdecydowany wzrost liczby instalowanych automatów kasjerskich. Prognozowana liczba wszystkich zainstalowanych w bankach automatów w 2013 roku wzrośnie do około 240 tysięcy sztuk. Najprawdopodobniej Recyklery będą stanowiły 66 % wszystkich tego typu wdrożeń, czyli około 160 tysięcy sztuk. Ilość urządzeń z na poszczególne lata i rodzaje przedstawiono poniżej.

Liczba automatów kasjerskich 2011-2013 (źródło: RBR Global TAU 2009)

 

Jakie urządzenia będą instalowane na świecie do 2013?

 Zdecydowana większość wśród planowanych instalacji dotyczy nowych urządzeń. Nowe instalacje będą stanowiły 69% dostaw. Pozostałe dostawy to wymiana zużytego sprzętu na nowy. Wymiany dyspenserów na recyklery w najbliższych 3 latach będą stanowiły 21% instalacji. Planowane są również wymiany na ten sam rodzaj urządzeń, który jest już zainstalowany w placówkach. Dotyczy to głównie recyklerów. Szczegółowe dane zamieszczono poniżej.

Liczba instalacji automatów kasjerskich 2011-2013 (źródło: RBR Global TAU 2009)

 

Automaty kasjerskie w Polsce do 2013 (1)

W Polsce do 2013 roku prognozowana jest instalacja około 750 sztuk automatów rocznie. Około 70% tej liczby mają stanowić recyklery (ponad 500 rocznie). Całkowita liczba dyspenserów i recyklerów w 2013 roku według prognozy będzie wynosiła 4900 instalacji. Przewiduje się, że statystycznie na placówkę będzie przypadało 0,3 automatu.

Nowe instalacje będą stanowiły około 40% dostaw (300 sztuk rocznie). Pozostałe dostawy to wymiana zużytego sprzętu na nowy. Wymiany dyspenserów na recyklery w najbliższych 3 latach będą stanowiły 25% instalacji. Pozostałe 35% instalacji to wymiany na ten sam rodzaj urządzeń, który jest już zainstalowany w placówkach.

Przedstawione powyżej dane to przewidywania firmy RBR z roku 2009. Praktyka wykazała, że jeśli chodzi o polski rynek prognozy te, jak na razie, nie do końca się sprawdzają. Dane z 2013 roku znajdziesz w artykule „Jakie są perspektywy rozwoju przed automatami kasjerskimi?”

(1) Źródło: RBR Global TAU 2009

2011

Dodaj komentarz