Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń – ważne wydarzenie dla sektora finansowego

W dniach 1-2 kwietnia w Warszawie odbędzie się Spotkanie Liderów Bankowości i  Ubezpieczeń. To cykliczne wydarzenie, w skład którego wchodzi kilka ważnych konferencji dedykowanych dla sektora finansowego. Dla specjalistów z banków szczególnie interesująca będzie IX edycja Banking Forum. W czasie Banking Forum omawiane będą takie zagadnienia jak najważniejsze trendy w polskiej bankowości detalicznej czy nowoczesne bankowe kanały dystrybucji. Portal Automatyka Bankowa objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Spotkanie Liderów Bankowości i  Ubezpieczeń

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń z założenia jest neutralną platformą do dyskusji. Ma także sprzyjać wymianie myśli i poglądów osób zaangażowanych w bankowość, ubezpieczenia oraz sektor zarządzania wierzytelnościami. Od kilku już lat jest doskonałą okazją do spotkań biznesowych. Gwarancję najlepszego doboru tematów zapewniają Rady Programowe współtworzące wydarzenie, w skład których wchodzą m.in. prezesi banków, przedsiębiorcy, jak również reprezentanci najważniejszych instytucji związanych z branżą.

IX edycja Banking Forum

Dla bankowców szczególnie interesująco zapowiada się IX edycja Banking Forum. Forum, organizowane w ramach Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, rozpocznie się od wystąpień poświęconych zagadnieniom ekonomicznym i prawnym. Tematy tych paneli dyskusyjnych to „Koniunktura gospodarcza a sytuacja sektora finansowego” oraz „Najnowsze zmiany regulacyjno – dostosowawcze w prawie polskim i europejskim”.

Kolejne panele dyskusyjne zapowiadają się równie ciekawie. Podczas Forum będzie można wziąć udział w różnych panelach: ”Nowoczesne formy płatności a budowanie wartości dodanej”, „Big Data w bankowości – melodia przyszłości, czy już powoli wdrażany standard?” czy „Lojalność i zaufanie klientów do instytucji finansowych w epoce kryzysów marek”.

Najważniejsze trendy w polskiej bankowości detalicznej

Szczególnie interesująco zapowiadają się panele dyskusyjne poświęcone najważniejszym trendom w polskiej bankowości detalicznej oraz kanałom dystrybucji. Tematy jakie będą poruszane podczas tych paneli to m.in. rosnący udział w rynku bankowości mobilnej, rola tradycyjnych oddziałów banków w akwizycji i utrzymaniu klientów w dobie cyfryzacji, najnowsze trendy w formatowaniu placówek bankowych, preferencje i oczekiwania klienta cyfrowego w bankowości, usługi i produkty bankowe dostępne poprzez elektroniczne kanały komunikacji, jakie usługi mają szansę w przyszłości czy najczęstsze momenty „przełączeń” pomiędzy kanałami i sposoby ich obsługi.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz na stronie Organizatora

Luty 2015

Dodaj komentarz