Światowy rekord w liczbie dostarczonych bankomatów

Według danych firmy RBR w 2011 roku dostarczono 389 tysięcy bankomatów do banków i niezależnych operatorów. To nowy rekord w światowych dostawach, poprawiający najlepsze osiągnięcie z 2008 roku. Oznacza to również wzrost o 6% liczby dostarczonych bankomatów w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak obecnie wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach? Jak na tym tle wypada Polska? Jaka jest skala zastosowania nowych typów bankomatów? Przedstawiamy najnowsze statystyki dotyczące tych zagadnień.

Rejon Azji i Pacyfiku umacnia się na pozycji lidera wśród odbiorców bankomatów

2011 to kolejny rok dominacji Azji i Pacyfiku wśród rynków odbiorców bankomatów. Na ten obszar przypadła prawie połowa instalacji. Ogółem zainstalowano w tym rejonie 183 tys. urządzeń, co oznacza wzrost aż o 13% w porównaniu z 2010 rokiem. Największy wzrost instalacji nowych urządzeń odnotowano w Indiach i Indonezji. Odpowiednio były to wzrosty o 34% i 35%. Tak duża skala wzrostu to głównie efekt realizacji strategii rozwoju przez tamtejsze banki. 

Rejon Azji i Pacyfiku jest niewątpliwie „motorem” rozwoju światowego rynku bankomatów. Bez dynamicznego rozwoju tego regionu nie byłby możliwy tak dobry wynik światowych dostaw. Na pozostałych rynkach odnotowano zarówno spadki jak i wzrosty liczby instalacji. Jak sytuacja wyglądała w szczegółach? Wyniki ostatnich badań firmy RBR zamieszczamy poniżej.

 

Ameryka Północna to nadal rozwijający się rynek bankomatów

Rejon Ameryki Północnej zajął drugie miejsce wśród odbiorców bankomatów z dwudziesto procentowym udziałem w rynku. W 2011 roku liczba instalowanych urządzeń sięgnęła 36 tysięcy, co oznacza wzrost prawie o 9 tysięcy instalacji w porównaniu z poprzednim rokiem.

Co ciekawe, nie była to zasługa Bank of America, JPMorgan Chase i Well Fargo, które należą do „wielkiej trójki” amerykańskich banków. Banki te zainstalowały stosunkowo niewiele nowych bankomatów, ponieważ głównym obszarem ich działań było dokończenie projektu instalowania modułów depozytowych.

Wzrost liczby instalacji w tym rejonie to przede wszystkim efekt inwestycji realizowanych przez mniejsze banki regionalne. Na zwiększanie się liczby bankomatów miały też wpływ zmiany prawne ADA (Americans with Disabilities Act), które zaczęły obowiązywać od marca tego roku. Zmiany te mają na celu zwiększyć dostępność bankomatów.

Źródło: RBR

Europa podzielona pod względem rozwoju sieci bankomatów

W ubiegłym roku w Europie zainstalowano prawie 62 tysiące bankomatów. Tylko połowa tej liczby przypadła na Europę Zachodnią. Oznacza to dalsze zmniejszenie dynamiki wzrostu liczby bankomatów w tym rejonie. Główną przyczyną tej sytuacji był kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2008 roku. Przede wszystkim z tego powodu od trzech lat wciąż zmniejsza się liczba zarówno nowo instalowanych bankomatów jak i wymienianych egzemplarzy. W efekcie tego w ubiegłym roku liczba dostarczonych bankomatów w tej części Europy była najniższa od siedmiu lat.

Dobrą informacją jest fakt, że w Europie Zachodniej znacznie zwiększyła się liczba zainstalowanych bankomatów recyklingowych. W 2011 roku liczba tych urządzeń podwoiła się i osiągnęła 8 tysięcy instalacji. Jest to niewątpliwie potwierdzenie, że banki w tej części Europy poważnie podchodzą do zastosowania nowego typu bankomatów.

W przeciwieństwie do sytuacji w Europie Zachodniej, w Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) nadal co roku zwiększa się liczba instalowanych bankomatów. W 2011 roku liczba ta wzrosła aż o 18%, mimo, że właścicielami większości instytucji są banki z Europy Zachodniej. Takie inwestycje oznaczają, że zachodnie banki wciąż widzą w tej części Europy duży potencjał dla rozwoju rynku bankowego.

 

Zmniejsza się liczba instalowanych bankomatów w Ameryce Południowej i Środkowej

W rejonie Ameryki Łacińskiej co roku zwiększała się liczba instalowanych urządzeń. Sytuacja zmieniła się w 2011 roku, głównie z powodu znacznie mniejszych zakupów banków brazylijskich. Z tej przyczyny liczba instalowanych bankomatów w tej części świata zmniejszyła się aż o 13% w stosunku ubiegłego do roku.

Są jednak szanse na poprawę sytuacji. Wskazuje na to duże zainteresowanie rynkiem brazylijskim okazywane przez dostawców bankomatów. Przykładem jest firma założona w 2011 roku przez NCR i Banco Bradesco. Potwierdza to fakt, że dostawcy pozytywnie oceniają potencjał tego regionu. Zapewne już wkrótce liczba instalacji bankomatów ponownie będzie rosła. 

Źródło: RBR

Bankomaty recyklingowych są coraz popularniejsze na świecie

W 2011 roku blisko 90 tysięcy zainstalowanych bankomatów zostało wyposażone w różnego rodzaju moduły recyklingowe. Jest to wzrost aż o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Poza Japonią i Korea, gdzie takie urządzenia od lat już są stosowane powszechnie, udział bankomatów recyklingowych w dostawach wynosił 15% (w 2010 – 11%). Można zatem powiedzieć, że jest to moment, kiedy bankomaty recyklingowe zaczynają być standardem w wyposażeniu banków. Wszystko wskazuje na to, że następne lata przyniosą dalszy wzrost liczby takich instalacji.

 

Jaki będzie 2012 rok dla dostaw bankomatów?

Pierwsze półrocze 2012 roku upłynęło niestety nadal pod znakiem kryzysu ekonomicznego. Szczególnie był on widoczny w strefie Euro. Niewątpliwie będzie to miało wpływ na mniejszą liczbę dostarczanych bankomatów. Poza Europą sytuacja na rynku bankomatów na szczęście wygląda lepiej. Według RBR pozytywny wpływ będzie miało przyspieszenie w implementacji modułów depozytowych w amerykańskich bankach regionalnych, dalszy rozwój sieci bankomatów w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Prognozy wskazują, że liczba bankomatów dostarczonych w 2012 wzrośnie w stosunku do dostaw w ubiegłym roku. Zmniejszy się jednak dynamika wzrostu w porównaniu z wzrostem z 2011 roku.

A jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce? Liczba dostarczonych bankomatów w pierwszym kwartale 2012, wskazuje, że również w naszym kraju tempo wzrostu nie powinno się zmniejszać. Według danych NBP w okresie od stycznia do marca tego roku dostarczono o ponad dwieście bankomatów więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Dostawy powinny zatem przekroczyć liczbę 750 sztuk, jaka była zainstalowana w ubiegłym roku. I jest to bardzo dobra informacja. Przecież im więcej dostępnych bankomatów tym większy jest komfort w korzystaniu z usług bankowych.

 

 

Dodaj komentarz