W jaki sposób skutecznie zarządzać projektem z zakresu automatyki bankowej?

Projekty związanie z wdrażaniem urządzeń automatyki bankowej to często złożone przedsięwzięcia, które wymagają precyzyjnego zarządzania. Przedsięwzięcia takie mają swoją specyfikę odróżniającą je od innych projektów informatycznych. Oczywiście przy instalacji dużej liczby bankomatów czy recyklerów kasjerskich, wskazanie jest korzystanie z jednej z wiodących metodyk – Prince2, PMI czy Agile. Warto jednak też stosować się do kilku podstawowych zasad, które sprawią, że bardziej prawdopodobne stanie się osiągniecie określonych celów w określonym czasie przy minimalnym ryzyku. Warto też skorzystać z narzędzi, które znacznie ułatwiają planowanie i realizowanie projektów.

Określenie celów projektu jest punktem wyjścia

W jaki sposób realizować projekt automatyki bankowej, żeby zakończył się sukcesem? Przede wszystkim kluczowe jest precyzyjne określenie jakie cele bank chce uzyskać po jego zakończeniu. W przypadku projektów związanych z automatyką bankową podstawowe cele to ograniczenie kosztów funkcjonowania oddziałów i polepszenie obsługi klientów. Tak jest w przypadku implementowania automatów kasjerskich, bankomatów i innych urządzeń samoobsługowych. Cele mogą też być związane z poprawą wizerunku instytucji czy z wykorzystaniem nowych usług do promocji banku.

W przypadku projektu, którego celem jest ograniczenie kosztów funkcjonowania oddziałów im dokładniej potrafimy obliczyć ich aktualną wysokość tym lepiej. Możliwe staje się wtedy precyzyjne określenie o ile mają się one zmniejszyć po zastosowaniu urządzeń. Bardzo przydatne w określaniu celów, wysokości kosztów i optymalizowaniu całej inwestycji może okazać się zastosowanie specjalizowanego oprogramowania. Przykłady takich aplikacji zamieszczamy poniżej.

Aplikacje wspierające projekty automatyki bankowej

Specjalizowane aplikacje są szczególnie przydatne jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Wykorzystują zaawansowane modele matematyczne, które symulują różne warianty realizacji projektu. Po wprowadzeniu do systemu aktualnego wolumenu transakcji i czasów ich realizacji, modele dążą do określenia maksymalnej liczby usprawnień operacji bankowych. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie już początkowych oszczędności a kolejne są możliwe po zastosowaniu urządzeń usprawniających obsługę. Przy użyciu systemów można prowadzić też ciągły pomiar parametrów świadczonych usług.

  

Aplikacje pozwalają odpowiedzieć na pytania co zrobić, żeby zapewnić zwrot z inwestycji i jak wysokie mogą być oszczędności. Pozwalają również określić w których placówkach jakie automaty instalować, tak żeby zapewnić ich efektywne wykorzystanie. Dzięki temu mamy możliwość osiągnięcia dużych korzyści w skali całej sieci placówek.

 

Dostawcy dysponują również mniej zaawansowanymi aplikacjami opartymi na przykład na popularnych arkuszach kalkulacyjnych. Mimo swojej prostoty pozwalają one określić takie prametry jak optymalny dobór urządzeń do danych placówek, poziom kosztów inwestycji i jakie oszczędności i korzyści zostaną osiągnięte w określonym czasie. Wynikiem końcowym będzie oczywiście wyliczenie ROI.

 

Etapy realizacji projektu automatyki bankowej

Każdy projekt powinien by realizowany w podziale na etapy. Taki podział sprawia, że łatwiej jest planować i kontrolować bieżący status projektu, szybciej można reagować na pojawiające się ryzyka. Efektywniej można sprawdzać, w jakim zakresie osiągamy zakładane cele. W każdym projekcie kluczowe jest dobranie odpowiedniej liczby jego etapów.

Podstawowe etapy w projektach automatyki bankowej to: przygotowanie, planowanie i wybór dostawców, wdrożenie pilotażowe oraz wdrożenie pełne (produkcyjne). Kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia jest też dokładne planowanie każdego etapu. Często momentem decydującym o sukcesie jest właściwe przeprowadzenie etapu pilotażowego.

 

Wdrożenie pilotażowe –od czego zależy czas trwania

Czas trwania wdrożenia pilotażowego zależy od kilku czynników. Wpływ ma przede wszystkim liczba oddziałów i fakt czy wdrożenie dotyczy nowych urządzeń w banku czy też kolejnej partii bankomatów.  Najczęściej wdrożenie trwa od 2 do 3 miesięcy ale w przypadku małych banków i rutynowych zakupów, wystarczający może być nawet miesiąc. Przy dużej sieci placówek i nowatorskim rozwiązaniu (np. bankomaty recyklingowe czy rozwiązania biometryczne) czas „pilota” może się wydłużyć nawet do roku.

Jakie czynności wykonuje się w czasie wdrożenia pilotażowego?

Wdrożenie pilotażowe ma za zadanie wskazanie jakimi parametrami ma charakteryzować wdrożenie produkcyjne. „Pilot” zaczyna się od ustalenia podstawowych założeń przedsięwzięcia. Konieczne jest określenie czasu trwania, wymagań placówki gdzie będzie zainstalowane urządzenie, sposobu instalacji i zabezpieczenia, konfiguracji urządzenia a także integracji z systemem bankowym. Ważne jest ustalenie zakresu dokumentacji do przygotowania i szkoleń personelu.

Recykler kasjerki w placówce bankowej

Po ustaleniu wytycznych organizacyjnych przychodzi czas na określenie kryteriów sukcesu. Konieczne jest ustalenie, które czynniki są dla banku najważniejsze. Czy jest to satysfakcja klienta, zadowolenie oddziału, wzrost efektywności sprzedaży czy może oszczędności? A może wszystkie po trochu?

Gdy już wiemy co bank chce osiągnąć, można rozpocząć pomiary parametrów jakimi charakteryzują się transakcje realizowane w wybranej testowej placówce. W zależności od typu urządzeń parametry te nieco się różnią. Na przykład w przypadku automatów kasjerskich jest to czas rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy, czas rozliczenia, czas trwania transakcji, czas oczekiwania klienta, ilość gotówki w oddziale i koszt przechowywania gotówki. Dokładny pomiar tych parametrów będzie kluczowy dla określenia czy przyjęte wcześniej cele zostaną osiągnięte.

Następne etapy to już fizyczna instalacja urządzenia i przeprowadzenie testów. Podczas etapu testów urządzenie jest uruchamiane. Jeśli automat jest obsługiwany przez personel banku ważne jest aby producent zapewnił szkolenia i asystę. W tym czasie przeprowadza się korekta przyjętych wcześniej założeń projektowych i optymalizuje rozwiązanie.

Zadaniem, które kończy wdrożenie pilotażowe jest zamknięcie testów. Główna część to przygotowanie statystyk i raportów dotyczących testów. Najważniejsze jest jednak przygotowanie założeń wdrożeniowych dla następnego etapu, czyli wdrożenia pełnego. Całość przedsięwzięcia kończy ocena testu.

Etap pełnego wdrożenia, czyli realizujemy wdrożenie produkcyjne

Po pozytywnym zakończeniu „pilota” nadchodzi czas pełnego, produkcyjnego wdrożenia. W skrajnym przypadku po niepowodzeniu wdrożenia pilotażowego, bank może podjąć decyzję o rezygnacji z projektu. W większości przypadków następuje jednak etap wdrożenia produkcyjnego, który trwa od 12 do 24 miesięcy. Szczegółowe przygotowania i planowanie mają decydujący wpływ na sprawność i czas realizacji całego przedsięwzięcia. Ma to szczególne znaczenie w dużych projektach, w których instalowane są setki urządzeń w placówkach zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Przygotowania do tego etapu warto rozpocząć jeszcze przed zakończeniem „pilota”. Wykonanie w tym czasie takich czynności jak analiza sposobów dostosowania docelowego rozwiązania do wymagań prawnych znaczne wpływa na oszczędność czasu w projekcie.

Dla powodzenia wdrożenia produkcyjnego ważne jest skorzystanie z jak największej liczby wniosków i wytycznych, które wypłynęły w czasie wdrożenia pilotażowego. W dużej części schemat wdrożeń poszczególnych urządzeń może opierać się właśnie na tej pierwszej instalacji.

Podsumowując

Na pierwszy rzut oka instalacja bankomatów czy recyklerów kasjerskich w placówkach bankowych wydawać się może czynnością dość prostą. Jeżeli jednak chcemy proces przeprowadzić szybko i sprawnie i jednocześnie zapewnić swojemu bankowi jak największą liczbę korzyści – stopień trudności znacznie rośnie. Na szczęście wiele lat doświadczeń producentów urządzeń i oprogramowania zaowocowało narzędziami i praktykami, które cały ten proces może nam znacznie uprościć. Nadal kluczowe jest dokładne określenie celów i szczegółowe planowanie przedsięwzięcia.

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek porady w jaki sposób możesz sprawniej realizować projekty automatyki bankowej lub chciałbyś podzielić się swoją wiedzą – zapraszamy do kontaktu z naszym portalem. Chętnie wymienimy się doświadczeniami.

2012

Dodaj komentarz