XII edycja Banking Forum i FinTech Digital Congress – ważne wydarzenia dla sektora bankowego

W dniach 5-6 października w Warszawie odbędzie się XII Warsaw International Banking Summit. To już dwunasta edycja cyklicznej, prestiżowej konferencji Banking Forum dla sektora finansowego organizowana przez firmę MMC Polska. W czasie Banking Forum omawiane są najważniejsze trendy w polskiej bankowości. Jest to wydarzenie, w którym od początku udział biorą kluczowe osobistości funkcjonujące w sektorze bankowym oraz osoby, które tworzą uwarunkowania dla niego. Ciekawie zapowiada się również konferencja FinTech Digital CEE Congress także organizowana przez MMC Polska. Portal Automatyka Bankowa objął patronat medialny nad tymi wydarzeniami.

XII edycja Banking Forum

Banking Forum z założenia jest neutralną platformą do dyskusji. Ma także sprzyjać wymianie myśli i poglądów osób zaangażowanych w bankowość. Od kilku już lat jest doskonałą okazją do spotkań biznesowych. Gwarancję najlepszego doboru tematów zapewniają Rady Programowe współtworzące wydarzenie, w skład których wchodzą m.in. prezesi banków, przedsiębiorcy, jak również reprezentanci najważniejszych instytucji związanych z branżą.

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

Warsaw International Banking Summit realizowany jest symultanicznie w ramach jesiennego Spotkania Liderów 2016 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z VIII Insurance Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli branży. Podczas każdej edycji wydarzenia eksperci oraz autorytety dyskutują nad tematyką dotyczącą aktualnych problemów, wyzwań globalnych i lokalnych oraz najważniejszych bieżących zagadnień z rynku bankowego i ubezpieczeń. Grono prelegentów stanowić będą ponadto uznani eksperci oraz autorytety reprezentujący sektor bankowy i pokrewne.

FinTech Digital Congress CEE

W dniach 22-23 listopada w warszawskim hotelu Westin odbędzie się inne ciekawe wydarzenie organizowane przez MMC Polska. Konferencja FinTech Digital Congress CEE ma stanowić ekskluzywne forum wymiany myśli kluczowych uczestników i twórców dynamicznie rosnącej branży Fin-Tech. Wydarzenie jest dedykowane dla przedstawicieli dojrzałego sektora finansowego, start-up’ów, firm wyzywających tradycyjne modele biznesowe, inwestorów, funduszy private equity oraz rynku kapitałowego.

Więcej informacji o wydarzeniach znajdziesz na stronach Organizatora: Banking ForumFinTech Digital Congress.

Czerwiec 2016

Dodaj komentarz