Aspekty bezpieczeństwa i nowinki technologiczne w systemach mobilnych podczas „Mobile Banking & Mobile Payment”

W dniach 11-13 grudnia odbędzie się druga edycja konferencji poświęconej najnowszym trendom w rozwoju bankowości mobilnej i płatności mobilnych. Organizatorem konferencji jest firma Gigacon. Podobnie jak podczas pierwszej edycji tematem przewodnim prelekcji będzie aktualny stan bankowości mobilnej w Polsce i na świecie oraz najnowsze prognozy jej rozwoju. Cechą wyróżniajacą konferencję będą prezentacje banków, które zrealizowały lub realizują największe w Polsce projekty związane z technologiami mobilnymi. Portal Automatyka Bankowa objął patronat medialny nad „Mobile Banking & Mobile Payment”.

Bankowość mobilna – dynamiczny obszar z szerokimi perspektywami

Poprzednia edycja konferencji „Mobile Banking & Mobile Payment” odbyła się w kwietniu tego roku. Co sprawiło, że już po 8 miesiącach organizatorzy zdecydowali się na kolejną edycję? Przyczyn było zapewne klika. Kwietniowa konferencja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i zebrała bardzo dobre oceny i recenzje. Drugi powód to duże zapotrzebowanie na wydarzenia dotyczące technologii mobilnych. Bankowość mobilna to obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijanych obszarów przez banki. Nic dziwnego, że wielu specjalistów poszukuje najnowszych informacji i okazji do wymiany doświadczeń. Dodatkowo wiele zagadnień poruszonych podczas pierwszej edycji konferencji wymaga aktualizacji i dalszego uszczegółowiania.

Interesujące prezentacje podczas pierwszej edycji „Mobile Banking & Mobile Payment”

Podczas pierwszej edycji najbardziej interesującym wystąpieniem z zakresu automatyki bankowej była prezentacja przedstawiciela ING Banku Śląskiego. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo transakcji zbliżeniowych w bankomatach. W porównaniu do tradycyjnych wypłat opartych o pasek magnetyczny, transakcje zbliżeniowe są o wiele bezpieczniejsze. Decyduje o tym brak możliwości sklonowania karty na podstawie przesyłanych danych.

Bank zwiększa stopień ochrony danych posiadacza karty dzięki stosowaniu unikatowego ID transakcji, przesyłaniu mniejszego zakresu danych niż przy transakcjach z użyciem paska oraz poprzez stosowanie procesów kryptograficznych. Dodatkową korzyścią jest wyeliminowanie niedogodności związanych z „połknięciem” karty.

Ciekawa była też prezentacja dotycząca aspektów bezpieczeństwa w rozwiązaniach mobilnych przedstawiciela firmy SecureRing. Główny wniosek płynący z tego wystąpienia był taki, że kanał mobilny nie jest jeszcze tak bezpieczny jak WWW. Okazuje się, że technologie mobilne niosą ze sobą wiele dodatkowych zagrożeń, które wymagają znalezienia metod zapobiegania.

Ryzyka wynikają ze specyfiki aplikacji mobilnych i danych przechowywanych w urządzeniu, które w przypadku zgubienia telefonu mogą być dość łatwo dostępne. Dodatkowe ryzyka wynikają też z większego niebezpieczeństwa dostępu osoby atakującej do uwierzytelnionej transakcji, a także z większej podatności na wrogie oprogramowanie (malware).

Podczas najbliższej konferencji omawianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem rozwiązań mobilnych, będzie kontynuowane m.in. w wystąpieniu przedstawiciela ING Banku Śląskiego. Tematem tej prelekcji będzie optymalny stosunek bezpieczeństwa do wygody w bankowości mobilnej.

PKO BP animatorem rynku płatności mobilnych

Podczas poprzedniej konferencji z dużym zainteresowaniem oczekiwano na prezentację przedstawiciela PKO BP. Bank w tamtym czasie udostępnił właśnie system płatności mobilnych, który według wielu specjalistów mógł się stać przełomem dla polskiego rynku. Wystąpienie dotyczyło głównie porównania różnych standardów płatności i prezentowania funkcjonalności systemu iKO, stworzonego przez bank. Jedną z kluczowych funkcji systemu jest wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu telefonu.

Z perspektywy dnia dzisiejszego, iKO ma znaczące szanse żeby faktyczne stać się przełomem dla polskich płatności mobilnych. Niedawno pojawiły się informacje o zawiązaniu się koalicji 6 banków, które chcą wdrożyć płatności mobilne oparte na tym systemie. Tym bardziej ciekawie zapowiada się wystąpienie przedstawiciela PKO BP podczas najbliższej edycji konferencji.

Główne zagadnienia poruszane podczas najbliższej konferencji

Uczestnicy najbliższej edycji „Mobile Banking & Mobile Payment” będą mieli okazję wysłuchać kilkunastu interesujących prelekcji. Dużo uwagi podczas wystąpień będzie poświęcone skutecznemu zapewnianiu bezpieczeństwa i uzyskiwaniu maksymalnych korzyści z rozwiązań mobilnych. Uczestnicy będą mieli też okazję przekonać się jakie nowe możliwości biznesowe stwarza bankom mobilność i jak banki mogą generować przychody z tego obszaru. Dla wielu specjalistów cenne mogą być informacje związane z dobrymi praktykami w zarządzaniu płatnościami mobilnymi oraz prognozy dokąd zmierzają rozwiązania mobilne.

Podczas konferencji planowane jest również wystąpienie przedstawiciela Portalu Automatyka Bankowa. Jego prelekcja będzie poświęcona głównie wpływowi technologii mobilnych na zmiany w modelu świadczenia usług bankowych, wpływowi na placówki i urządzenia samoobsługowe oraz na gotówkę.

Przyjęta konwencja prezentowania jak największej liczby przykładów ciekawych wdrożeń i studiów przypadku, niewątpliwie będzie miała wpływ na wysoki poziom merytoryczny konferencji. Mocną stroną wydarzenia są również zaproszeni prelegenci. Swoje wystąpienia zapowiedzieli m.in. przedstawiciele PKO BP, Alior Bank/ Alior Sync, ING Banku Śląskiego, BGŻ czy Ministerstwa Finansów.

Dla kogo Mobile Banking & Mobile Payment?

Organizator konferencji kieruje ją przede wszystkim do kadry wyższego oraz średniego szczebla w instytucjach finansowych oraz pracowników z departamentów bankowości elektronicznej i mobilnej. Wydarzenie może być intersujące również dla pracowników innych departamentów w bankach i przedstawicieli firm zajmujących się rozwiązaniami mobilnymi.

Technologie mobilne to obszar, który wciąż ma duży potencjał rozwoju. Bankowość mobilna nie jest jeszcze powszechnie stosowana w naszym kraju. Wymaga jeszcze wielu działań związanych z promocją, zwiększaniem bezpieczeństwa i zaawansowania technologicznego. Do tego niewątpliwie potrzebne jest zdobywanie najnowszej wiedzy, wymiana doświadczeń i stosowanie dobrych praktyk. Dużo wskazuje, że konferencja Mobile Banking & Mobile Payment jest doskonałą okazją, żeby takie procesy postępowały. Wydarzenie powinno sprostać oczekiwaniom wielu specjalistów z branży mobilnej i automatyki bankowej.

Szczegółowy program konferencji znajdziecie na stronie Organizatora

Listopad 2013

Dodaj komentarz