Przegląd najnowszych trendów w biometrii podczas konferencji Biometric Summit

We wrześniu odbyła się w Warszawie interesująca konferencja poświęcona aktualnej sytuacji w biometrii. Biometric Summit był doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi technikami biometrycznymi. Prezentacje podczas konferencji były na wysokim poziomie merytorycznym. Prelegenci porównywali skuteczność rożnych metod biometrycznych, analizowali obecną sytuację prawną w tym obszarze. Uczestnicy mogli również poznać prognozy upowszechnianie się biometrii w bankowości i w innych dziedzinach życia. Przedstawiamy relacje z tegorocznej konferencji Biometric Summit.

Biometric Summit 2014

Tegoroczna edycja konferencji odbyła się pod hasłem „Oblicza uwierzytelniania tożsamości”. Wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród specjalistów zajmujących się biometrią. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób wśród nich duża część specjalistów z banków. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych departamentów m.in. bezpieczeństwa, IT, marketingu czy Call Center. Prelegenci omawiali bardzo szeroki obszar zagadnień związanych z biometrią: od aspektów prawnych poprzez wady i zalety poszczególnych metod i rozwiązań technologicznych po prognozy dalszego rozwoju rynku.

Prezentacje podczas konferencji

Wykład inauguracyjny poprowadził Tomasz Soczyński, zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Biurze GIODO. Podczas swojego wystąpienia poruszył bardzo istotne kwestie dotyczące ochrony danych biometrycznych. Podsumowaniem prezentacji było stwierdzenie, że biometria ciągle się rozwija, a zastosowanie zasad ochrony prywatności przy tworzeniu jej podstaw, zapewni przyszłym innowacjom skuteczność, wydajność i respektowanie praw osób, których dane biometryczne będą zbierane. Kolejne prezentacje prowadzili przedstawiciele biznesu i nauki. Wśród prezentujących był również przedstawiciel Portalu Automatyka Bankowa.

Biometria w przeciwdziałaniu oszustwom

Michał Waluś z Politechniki Śląskiej w swojej prezentacji skupił się na roli biometrii w przeciwdziałaniu oszustwom. Głównym wnioskiem prezentacji było stwierdzenie, że biometria jest bardziej niezawodna od tradycyjnych metod służących bezpieczeństwu, takich jak hasła czy kody PIN. Są jednak też ograniczenia w zapewnianym bezpieczeństwie. Przestępcy mają możliwości sfałszowania naszych cech biometrycznych wykorzystywanych w obecnych metodach. Żadne ze współczesnych rozwiązań biometrycznych nie zapewni nam w 100% pewności bezpieczeństwa.

Biometryczna identyfikacja osób na podstawie obrazu twarzy

Michał Wiśnios z Instytutu Systemów Elektronicznych WAT przedstawił możliwości i ograniczenia identyfikacji osób na podstawie obrazu twarzy. Biometria twarzy ma wiele zalet m.in. łatwość implementacji czy niższy koszt w porównaniu do systemów opartych na analizie tęczówki i siatkówki. Cieszy się też większą akceptowalnością społeczną. Jak większość technologii ma też swoje ograniczenia. Należą do nich utrudnienia w identyfikacji wynikające np. z wpływu oświetlenia sztucznego i naturalnego, odległości od sensora-kamer czy z mimiki twarzy. Prezentację zakończył przegląd dostępnych rozwiązań rynkowych. Do wiodących podmiotów specjalizujących w biometrii twarzy należy firma Aurora, uniwersytet UST China i Oxford oraz firma Vision Labs.

Biometria głosowa w zdalnej obsłudze klientów

Jakub Gałka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił w jaki sposób działa biometria głosowa i jakie są jej zastosowania w zdalnej obsłudze klientów. Zasada działania oparta jest na wykorzystaniu różnic cech głosu występujące pomiędzy ludźmi. Biometria głosowa nie wymaga sensorów, jest tania, wygodna i ma szerokie spektrum zastosowań. Można ją używać do identyfikacji tożsamości, weryfikacji tożsamości (autentykacji) i autoryzacji.

Według prelegenta do największych wyzwań stawianych przed biometrią głosową należy m.in. biometryczna autoryzacja czyli jednoczesne potwierdzanie tożsamości i przedmiotu działania (np. parametrów konkretnego przelewu) oraz zapewnienie odporności na ataki i czynnik ludzki.

Biometria i bankomaty biometryczne w praktyce

Adam Misiewicz z Zakładu Usług Informatycznych Novum omówił zastosowanie autoryzacji biometrycznej w bankomatach. Uwierzytelnianie na podstawie weryfikacji naczyń krwionośnych dłoni od pewnego czasu zdobywa coraz większą popularność w samoobsłudze bankowej. Firma Novum jest jednym z prekursorów w Polsce zastosowania technologii palm vein w bankomatach recyklingowych. Takie bankomaty umożliwiają dokonywanie wypłat, wpłat na rachunek, wypłat świadczeń i zasiłków, doładowań telefonu komórkowego, spłaty kredytu czy aktywacji przelewów i płatności. W rozwiązaniu Novum bankomaty biometryczne lokalnie realizują przeprowadzane transakcje. Dzięki temu operacje nie są obciążane zewnętrznymi opłatami i zmniejszają się koszty obsługi klientów.

Czy biometria będzie częścią rewolucji w działaniu placówek bankowych?

Przedstawiciel Portalu Automatyka Bankowa skupił się na omówieniu roli biometrii w zmieniającym się modelu obsługi klientów w placówkach bankowych. Rewolucja, której głównym elementem będzie automatyzowanie usług wydaje się być dobrą okazją do upowszechnienia biometrii w bankowości. Ale czy rzeczywiście tak będzie?

Klient w nowej rzeczywistości będzie miał zapewniany jak największy wybór sposobów korzystania z usług i udostępnianych technologii. Jednocześnie banki swoim klientom będą zapewniać jak najszybszą i najłatwiejszą obsługę a także jednolity dostęp do wszystkich kanałów obsługi i urządzeń. Biometria dobrze wpisuje się w te założenia. Ludzie są coraz bardziej pozytywnie do niej nastawieni. Na przykład jedno z badań wskazuje, że aż 72% klientów pozytywnie ocenia użycie biometrii w zabezpieczaniu transakcji mobilnych (Deloitte).

Biometria jest wygodna i szybka w użyciu, eliminując takie utrudnienia jak hasła czy numery PIN. Już dzisiaj możliwe jest też jednolite użycie biometrii we wszystkich kanałach. Takie możliwości stwarza biometria głosowa i twarzy. Inny czynnikiem zachęcającym do stosowania biometrii może być wyraźny trend do jak najszybszego rozpoznania klienta wchodzącego do oddziału. Biometria twarzy pozwala na identyfikację klienta natychmiast po wejściu do placówki. Dodatkowo przy użyciu biometrii można weryfikować klientów na stanowiskach kasjersko-dysponenckich i w urządzeniach samoobsługowych.

Wszystkie te czynniki mogą być wskazówką dla banków, że warto będzie udostępniać klientom usługi przy użyciu biometrii. Prawdopodobnie nie będzie to stosowanie na masową skale ale niewątpliwie biometria będzie coraz częściej używana w bankowości. Duży wpływ na tempo jej upowszechniania może mieć zastosowanie czytników biometrycznych w iPhone5s a także projekt realizowany przez Groupement Cartes Bancaires. Projekt ten wprowadza biometrię na masową skalę do autoryzacji transakcji dokonywanych kartami.

Aspekty prawne biometrii

Ostatnia sesja była poświęcona aspektom prawnym zastosowania biometrii. Ciekawą dyskusję z uczestnikami poprowadzili dr Arwid Mednis z kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz Mariusz Sudoł doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sesję oraz całą konferencję zakończyła i podsumowała dr Magdalena Tomaszewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając temat dotyczący biometrii w dokumentach oraz ich przyszłości w Polsce.

Konferencja „Bezpieczeństwo danych i informacji w bankowości”

Wielkimi krokami zbliża się konferencja poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa danych i informacji w bankowości. Już 30 października w Warszawie będzie miało miejsce wydarzenie poświęcone takim zagadnieniom jak: bezpieczeństwo transakcji bankowych, bezpieczeństwo przy użyciu kart płatniczych, systemy antyfraudowych, przestępstwa w Internecie, przestępstwa bankomatowe i kartowe, bezpieczeństwo danych poufnych czy bankomaty biometryczne. Konferencja skierowana jest głównie do szefów departamentów: bezpieczeństwa, IT, operacyjnych, biznesowych, bankowości elektronicznej. Udział bankowców w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdziecie na stronie Organizatora.

Wrzesień 2014

Dodaj komentarz