Biometria w bankowości rośnie w siłę

Mijający rok to czas rozkwitu biometrii w bankowości. W Polsce i na świecie szybko rośnie liczba różnego rodzaju instalacji opartych o tę technologię. Czy to oznacza, że nastąpił przełom i biometria weszła już do powszechnego użycia w instytucjach finansowych? Prognozy rozwoju tego rynku na najbliższe lata wskazują, że boom jest jeszcze przed nami. Jednak już teraz coraz większa jest skala projektów i inwencja w zastosowaniach biometrii. Potwierdzają to liczne wdrożenia na świecie w ostatnich miesiącach. Przykłady ciekawych zastosowań przedstawiamy w niniejszym artykule.

Dynamiczny wzrost liczby wdrożeń biometrii w najbliższych latach

Firma Goode Intelligence opublikowała ciekawy raport dotyczący biometrii “Analyst Report, Biometrics for Banking; Market and Technology Analysis, Adoption Strategies and Forecasts 2015-2020”. Można w nim przeczytać, że do końca 2015 roku 450 milionów klientów bankowych będzie korzystało z biometrii w różnych operacjach. Klienci będą używać biometrii przy wypłatach z bankomatów. Technologia ta będzie wykorzystywana również do identyfikacji w usługach świadczonych przez telefon oraz przez urządzenia mobilne.

Prognozy zakładają, że w 2017 roku już ponad miliard klientów będzie miało dostęp do usług bankowych poprzez biometrię. Goode Intelligence przewiduje też, że w 2020 roku biometria w usługach bankowych będzie dominującą metodą autoryzacji.

Biometria coraz doskonalsza i coraz bardziej dostępna

Czytnik Finger Vein firmy Hitachi

Czytnik Finger Vein firmy Hitachi

Z czego może wynikać tak znaczący wzrost popularności biometrii w przyszłości? Metody weryfikacji oparte o porównanie unikatowych cech ludzkiego ciała stają się coraz doskonalsze i coraz bardziej dostępne.

Przykładem może być sytuacja w Bangladeszu, gdzie pomimo stosowania uwierzytelniania klientów przy pomocy biometrii linii papilarnych, pojawiły się poważne problemy w zapobieganiu przestępczości. Konieczne stało się zapewnienie wyższego stopnia bezpieczeństwa przy uwierzytelnieniu tożsamości klientów. Celem zmiany było również zmniejszenie liczebności populacji, która nie korzysta usług bankowych.

Jako docelowe rozwiązanie tego problem instytucje bangladeskiego sektora finansowego wybrały technologię Finger Vein firmy Hitachi. System biometryczny oparty o weryfikację naczyń krwionośnych palca wdroży firma IT Consultants Limited. Zamówienie będzie realizowane w ciągu najbliższych 2 lat i obejmie 20 000 urządzeń Hitachi Finger Vein. Masowe wdrożenie poprzedził pilotaż wykonany w oddziałach Bangladesh Post Office. W systemie, który ma być uruchomiony jeszcze w listopadzie, urządzenia Finger Vein będą instalowane w bankomatach oraz w terminalach POS. W terminalach czytniki mają zabezpieczać proces uwierzytelnienia tożsamości klienta w placówkach.

Finger Vein ma coraz więcej zastosowań

W ostatnim czasie z technologii Finger Vein skorzystał także brytyjski Barclays Bank. We wrześniu bank ten uruchomił platformę iPortal dla swoich klientów korporacyjnych, wykorzystującą w uwierzytelnianiu Finger Vein. W Turcji urządzenia Finger Vein zastosowano w sieci bankomatowej największego tureckiego banku – Turkiye IS Bankasi. Liderem w wykorzystaniu biometrii naczyń krwionośnych palca pozostaje jednak japoński sektor finansowy, gdzie urządzenia Hitachi zainstalowano w ponad 80 tysiącach bankomatów i używa ich ponad 80% instytucji finansowych.

Biometria w aplikacjach mobilnych

W ostatnich miesiącach wiele banków z całego świata informowało o zastosowaniu różnych metod biometrii w swoich aplikacjach mobilnych. Celem banków jest poprawa bezpieczeństwa procesu autoryzacji w kanale mobilnym. Ciekawy projekt realizuje Wells Fargo, który pracuje nad integracją rozpoznania twarzy i głosu w aplikacji mobilnej. Dzięki temu chce zwiększyć skuteczność weryfikacji klientów. Bank w swojej aplikacji stosuje m.in. technologię SpeechPro.

Do współpracy przy nowym rozwiązaniu Wells Fargo zaprosił 100 swoich klientów, którzy testują metodę rozpoznawania twarzy i głosu. Do skanowania twarzy i głosu wykorzystywane są kamery i mikrofony wbudowane w iPhony klientów. Bank podaje, że cały proces autentykacji trwa około 23 sekundy. Pełne wdrożenie ma być zrealizowane w przyszłym roku.

Linie papilarne autoryzują wypłatę pożyczek

W projektach wciąż stosuje się autentykację na podstawie linii papilarnych. Takie wdrożenie realizuje właśnie indyjski HDFC Bank. Instytucja ta będzie używała techniki rozpoznawania linii papilarnych do potwierdzania wypłat szybkich pożyczek samochodowych. Technologia biometryczna będzie połączona z posiadaną przez klienta kartą (numerem Aadhaar), która umożliwi automatyczne zweryfikowanie profilu klienta. Klient potwierdzi operację wypłaty po podaniu kilku dodatkowych informacji. HCDF Bank planuje, że jeszcze w tym roku z tej metody weryfikacji będzie korzystać między 700 a 900 sprzedawców motorów i samochodów.

Biometria twarzy w bankomatach na masową skalę

Chiński Merchants Bank zakomunikował niedawno, że w dziewięciu swoich bankomatach zastosował autentykację klientów na podstawie techniki rozpoznawania twarzy. Bank twierdzi, że do końca bieżącego roku rozszerzy swoje wdrożenie aż do 12 000 bankomatów. Zasada działania rozwiązania jest stosunkowo prosta. Urządzenie w czasie rzeczywistym robi zdjęcie, które następnie jest porównywane z obrazem klienta przechowywanym w bazie banku.

Po pomyślnym zweryfikowaniu twarzy, klienci do sfinalizowania wypłaty muszą jeszcze podać swój numer telefonu i kod PIN. W oprogramowaniu do rozpoznawania twarzy zastosowano bardzo dokładny algorytm analizujący cechy i kształt twarzy oraz kąt pod którym zostało zrobione zdjęcie. Technika rozpoznawania twarzy ma również wspomagać kasjerów podczas obsługi w placówkach. Chiński bank testuje właśnie tę technikę jako dodatkową metodę autentykacji klientów.

Polskie wdrożenia biometrii

Jednym z największych odbiorców biometrii w Europie jest polski sektor bankowy. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązań opartych o weryfikację naczyń krwionośnych. Metoda ta jest wdrażana od 2009 roku, głównie w bankach spółdzielczych. Pierwszym użytkownikiem biometrii był Podkarpacki Bank Spółdzielczy, który wdrożył rozwiązanie Finger Vein w całej swojej sieci bankomatów. Dzisiaj bank ten posiada już ponad 27 tysięcy aktywnych użytkowników biometrii i planuje jej zastosowanie w sieci placówek.

Z biometrii Finger Vein w swoich oddziałach aktywnie też korzystają Bank BPH oraz Getin Bank. BPH posiada już ponad 210 tysięcy aktywnych klientów, którzy przeprowadzają średnio 9800 autoryzacji biometrycznych dziennie. Na przełomie roku bank ten ma rozszerzyć wykorzystanie biometrii, stosując ją w całej sieci partnerskiej.

Ciekawe wdrożenie pilotażowe w BZ WBK

W ostatnich miesiącach Bank Zachodni WBK z sukcesem przeprowadził pilotaż rozwiązania typu „paperless” z wykorzystaniem biometrii Finger Vein. Bank zaoferował taką usługę klientom oddziału w Lubinie i wybranych warszawskich placówek. Klienci przy pomocy czytnika biometrycznego i monitora wyposażonego w touch-screen mogli autoryzować i podpisać umowę otwarcia konta osobistego używając tylko palca. Podpisany elektronicznie dokument następnie był wysłany automatycznie na adres mailowy klienta. Mimo sukcesu projektu pilotażowego nie ma jeszcze informacji czy bank decyduje się na wdrożenie produkcyjne.

Projekty firmy ITCARD

Biometrię naczyń krwionośnych w swoich projektach na znaczną skalę stosuje również firma ITCARD. Firma ta dostarcza ponad 30 bankom z Grupy BPS usługę autoryzacji biometrycznej w bankomatach i placówkach. Część banków spółdzielczych, mając na celu zapewnienie klientom wygodnego dostępu do gotówki, zdecydowało się wyposażyć całą sieć swoich bankomatów w czytniki biometryczne. ITCARD w ubiegłym roku rozpoczął wdrożenie pierwszej w Europie niezależnej sieci bankomatów biometrycznych Planet Cash. Obecnie w sieci Planet Cash działa ponad 1000 bankomatów doposażonych w czytniki Finger Vein, a liczba takich urządzeń w najbliższych miesiącach ma zwiększyć się do 2000.

Biometria również w polskiej bankowości mobilnej

Biometria w urządzeniach mobilnych również w Polsce zaczyna wchodzić do powszechnego użycia. Najświeższym przykładem jest wdrożenie Eurobanku, który w ostatnim czasie udostępnił klientom funkcje logowania do aplikacji mobilnej za pomocą odcisku palca. Funkcjonalność ta jest dostępna w urządzeniach mobilnych firmy Apple. Urządzenie takie musi być wyposażone w system iOS, minimum w wersji iOS8, oraz w czytnik linii papilarnych Touch ID.

Autentykacja odciskiem palca, źródło: Flickr/Hideya Hamano

Autentykacja odciskiem palca, źródło: Flickr/Hideya Hamano

Podczas logowania dzięki mechanizmowi Touch ID klient nie musi już podawać kodu PIN do aplikacji żeby uzyskać dostęp do konta. Po przyłożeniu palca do czytnika wbudowanego w urządzenie mobilne, mechanizm porównuje odcisk z wzorcem zarejestrowanym uprzednio w banku. Jeśli odciski są zgodne, klient jest automatycznie logowany do aplikacji.

Dane linii papilarnych są przechowywane tylko lokalnie na urządzeniu mobilnym. Logowanie za pomocą odcisku palca jest opcjonalne. Klienci nadal mogą korzystać z tradycyjnego logowania do aplikacji poprzez kod PIN.

 

 

Podsumowując

W bankowości biometria coraz częściej uważana jest za najlepszą metodę uwierzytelnienia. Przyczynia się do tego szerokie spektrum zastosowań technologii. Urządzenia biometryczne można stosować w bankomatach, oddziałach, płatnościach mobilnych czy w bankowości korporacyjnej. Rozwiązania są coraz bardziej bezpieczne, uniwersalne i efektywne. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych kilku lat biometria będzie wiodącą metodą autentykacji w bankowości. Czy rzeczywiście tak się stanie? Nie jest to przesądzone, ale szybko rosnąca liczba wdrożeń na świecie może świadczyć, że biometria po wielu latach w końcu wejdzie do powszechnego użycia.

Listopad 2015

Dodaj komentarz