Ważne informacje i premiery urządzeń podczas konferencji ICCOS EMEA 2012

W dniach 5-7 listopada 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja ICCOS EMEA. Było to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie poświęconych gotówce i automatyce bankowej ubiegłego roku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 93 instytucji z 28 krajów. Byli wśród nich reprezentanci instytucji finansowych, firm Cash In Transit i dostawców technologii. Mocną stroną konferencji były interesujące prezentacje banków centralnych poświęcone obecnej i przyszłej roli gotówki. Była to też okazja do zapoznania się z nowymi propozycjami dostawców automatyki bankowej. Zapraszamy na relację z ICCOS EMEA 2012.

Według danych NBP w Polsce gotówka rośnie w siłę

Przedstawiciel NBP swoją prezentację głównie poświęcił sytuacji gotówki w naszym kraju. Z danych NBP wynika, że w latach 2004-2011 wzrost ilości gotówki w obiegu wynosił średnio 9,8%. Szczególnie duży przyrost ilości gotówki zanotowano w kryzysowym roku 2008, kiedy to wzrost wyniósł aż 18% (!). Banknoty niewątpliwie stają się szczególnie pożądane w czasach kryzysu i niepewności. Ludzie mają wtedy zdecydowanie większe zaufanie do nich niż do pieniądza elektronicznego.

Źródło: NBP

Co oznacza taki przyrost gotówki dla liczby banknotów i bilonu w obiegu? Otóż w 2004 roku w obiegu było 655 milionów banknotów i ponad 6,5 miliarda monet. W 2011 roku w obiegu było już 1225 milionów banknotów i 11,9 miliarda monet. Oznacza to, że w ciągu 8 lat w Polsce podwoiła się ilość gotówki w obiegu. Co ważne, mimo tak dużego wzrostu, liczba fałszywych egzemplarzy jest znikoma. W 2007 roku wykryto 16 tysięcy fałszywych banknotów a w 2011 roku tylko 9 tysięcy. Było to 7,6 „fałszywki” na milion banknotów. Można powiedzieć, że gotówka jest nie tylko popularna, ale i bezpieczna.

Jakie są główne cele NBP na najbliższe lata związane z gotówką? Duże zainteresowanie wzbudziła deklaracja o długofalowym zaangażowaniu się banku centralnego w zwiększanie popularności recyklingu. NBP chce stopniowo znosić bariery prawne utrudniające rozwój rozwiązań recyklingowych. Inne cele NBP to zwiększenie efektywności wewnętrznego cash processingu i działania poprawiające jakość banknotów. Poprzez zmianyw prawie bank chce też ograniczyć liczbę najniższych nominałów monet w obiegu.

A jak wygląda sytuacja banknotów euro?

Sesja generalna ICCOS EMEA 2012 (źrodło: ICCOS)

Ważnym punktem konferencji było wystąpienie przedstawiciela Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Tematem prezentacji była sytuacja banknotów euro w strefie Euro i poza nią. Od 2002 roku, co roku zwiększa się liczba tych banknotów w obiegu. Na początku wzrost wynosił nawet ponad 50%. W następnych latach tempo wzrostu stopniowo się zmniejszało. Od 2009 wzrost liczby banknotów euro ustabilizował się na poziomie 4-5% rocznie.

W efekcie na koniec września 2012 w obiegu było 15 bilionów banknotów, co dawało kwotę 895 bilionów euro. Wzrasta też liczba banknotów używanych poza strefą euro. W ostatnich latach poza strefą, głównie w państwach sąsiednich, w obiegu znajdowało się 20-25% banknotów euro.

Można zauważyć, że tendencje dotyczące banknotów euro są podobne do sytuacji gotówki w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat kilkukrotnie zwiększyła się liczba banknotów w obiegu. W ostatnich latach obserwujemy mniej intensywny, ale stały ich wzrost. Niestety podczas prezentacji ECB zabrakło szczegółowych informacji o wkrótce wprowadzanych do obiegu nowych banknotach euro (tzw. Seria Europa). Konferencja odbyła się tuż przed terminem ogłoszenia oficjalnej informacji o tym fakcie. Tematowi nowych banknotów euro poświęcimy jeden z najbliższych artykułów na naszym portalu.

Czy w Polsce nadal preferujemy gotówkę?

Źródło: Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J. (Materiały i Studia NBP 1/2012)

Interesujące informacje o aktualnej pozycji gotówki i innych metod płatności przekazał przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego. Z cytowanych badań ECB, zrealizowanych w 2012 roku w 13 krajach, wynika, że gotówka wciąż jest konkurencyjna w stosunku do innych płatności. Charakteryzuje się też najniższymi kosztami jednostkowymi użycia w porównaniu do innych metod płatności.

Popularność gotówki w Polsce potwierdziły statystyki przedstawione podczas prezentacji. W latach 2010/2011, w przypadku płatności w fizycznych sklepach, gotówka była używana w blisko 90% przypadków. Bardzo zaskakująco wypadają też statystyki dotyczące zakupów w Internecie. Okazuje się, że w tym przypadku najczęściej wybieraną formą płatności była gotówka przy odbiorze (43%).

Gotówka jest też znacznie wyżej oceniana przez klientów niż karty pod względem wygody, kosztów, szybkości użycia i bezpieczeństwa. Na silną pozycję gotówki w Polsce wpływa także używanie jej przez przedsiębiorców do rozliczeń i wypłat wynagrodzeń. Wpływ ma także brak kont bankowych w przypadku 25% obywateli.

W Europie gotówka nadal popularna

Reprezentant International Association of Currency Affairs (IACA) w swojej prezentacji skupił się na wynikach badań statusu gotówki w kilku europejskich krajach. Wyniki z Niemiec pokazują, że udział gotówki w płatnościach nadal jest tam największy, ale od kilku lat zmniejsza się. W 1994 roku wybierana była w przypadku 79% płatności w handlu a w 2012 – w 57% przypadkach. W Holandii udział gotówki w liczbie płatności detalicznych wynosi ponad 60%. Natomiast w Wielkiej Brytanii przy użyciu gotówki dokonuje się nieco poniżej 60% płatności.

Mniejszą popularnością gotówka cieszy się w krajach skandynawskich. W Danii udział płatności gotówkowych wynosi 48%, w Szwecji 40% a w Norwegii tylko 24%.

Co znamienne, płatności elektroniczne w większości krajów wypadają zdecydowanie lepiej w statystykach porównujących wartości transakcji. Oznacza to, że coraz częściej w sklepach większe kwoty płaci się przy użyciu kart. Powyższe wyniki wskazują, że gotówka w Europie wciąż jest najbardziej popularną formą płatności. Stopniowo zwiększa się jednak udział płatności przy użyciu kart. Taka sytuacja zapewne będzie trwała jeszcze wiele lat.

Światowe trendy w bankomatach

Sesja generalna ICCOS EMEA 2012 (źródło: ICCOS)

Aktualnej sytuacji na rynku bankomatów i wpłatomatów poświecona była prezentacja przedstawicieli organizacji ATMIA. Przedstawione dane wskazują na silny rozwój automatyzacji depozytów. W latach 2008-2010 ilość takich urządzeń zwiększyła się aż o 116%. Do 2020 roku najszybciej będą się rozwijały bankomaty recyklingowe (dane RBR).

Kraje, w których bankomaty recyklingowe są najbardziej popularne to: Japonia, Korea Południowa i Chiny. W Europie najwięcej instalacji takich bankomatów jest w Austrii, Belgii, Francji, Polsce, Rosji, Szwajcarii i Turcji. Funkcja depozytu w bankomatach jest bardzo popularna w Holandii, gdzie wg ECB w 2011 roku aż 34% gotówki wpłacono właśnie w bankomatach (20 miliardów Euro). Również klienci niemieckich banków wpłacają w bankomatach spore kwoty. W 2011 w sumie było to 64 miliardy euro (10% depozytów).

Dynamiczne zmieniający się rynek firm CIT

Ciekawym tematem poruszanym podczas konferencji była sytuacja na polskim rynku firm Cash In Transit. Firma Konsalnet przedstawiła swoją ofertę i poinformowała o przejmowaniu firmy G4S. A miało to miejsce tuż przed ogłoszeniem oficjalnej informacji o przejęciu przez Impel firmy Brinks. Tak duże zmiany na rynku firm CIT sprawiły, że był to jeden z głównych tematów kuluarowych dyskusji. Komentowana była również rola Poczty Polskiej jako potencjalnego gracza na tym rynku.

Nowości rynkowe dostawców automatyki bankowej

Stoisko firmy CTS Cashpro z recyklerem CM 18 (źródło: ICCOS)

W konferencji uczestniczyli wszyscy producenci dużych sorterów do banknotów: DeLaRue, Gisecke&Devrient oraz Toshiba. Ta ostatnia firma po raz pierwszy w Europie pokazała swój najnowszy sorter typu desktop: IBS-1000.

Swoją ofertę prezentowała także włoska firma CTS Cashpro. To znaczący, ale w Polsce nieznany szerzej dotąd producent kasjerskich automatów recyklingowych. Firma przedstawiła CTS CM 18, czyli swój flagowy dyspenser z zamkniętym obiegiem gotówki.

W kuluarach konferencji stoisko miał też chiński producent bankomatów, firma GRG Banking. Firma próbuje właśnie wejść na rynki europejskie. Naszym zdaniem najciekawszą jednak propozycję przedstawiła firma Global Cash Solutions. Prezentowane podczas konferencji rozwiązanie pozwala na całkowite zautomatyzowanie pracy sortowni gotówki.

ICCOS EMEA 2014

Konferencja ICCOS EMEA 2012 spełniła nasze oczekiwania związane z poziomem merytorycznym prezentacji i przedstawianych rozwiązań automatyki bankowej. Kolejna edycja imprezy odbędzie się w Istambule w lutym 2014 roku. Czy ICCOS EMEA 2014 okaże się równie interesujący jak warszawska edycja konferencji? Przekonamy się za rok.

Styczeń 2013

Dodaj komentarz