Nowy rozdział w działalności POFOG szansą na popularyzację najnowszych rozwiązań w obsłudze gotówki

Gotówka pozostaje nadal główną środkiem płatniczym, a jej ilość w obiegu rośnie. Z badań wynika, że będzie tak jeszcze przez wiele lat. Można jeszcze bardzo dużo zrobić, żeby w Polsce usprawnić obieg gotówki . Współczesne rozwiązania pozwalają przetwarzać gotówkę o wiele taniej niż było to 5-10 lat temu. Ze względu na skalę zagadnienia, potrzebna jest instytucja wspierająca najnowsze technologie i promująca dobre praktyki związane z gotówką w różnych obszarach gospodarki i życia publicznego. Taką instytucją może stać się Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki (POFOG). Właśnie rozpoczyna się nowy rozdział w działalności tej organizacji.

Gotówka piętnowana ale wciąż ważna

W ostatnich latach nie było dobrego klimatu wokół gotówki. Organizacje i firmy zajmujące się płatnościami bezgotówkowymi promując swoje rozwiązania dyskredytowały jednocześnie gotówkę. Przedstawiały ją jako przestarzałą, drogą i niebezpieczną metodę płatności. Gotówka ma swoje wady i zalety. Jednak wady nie są na tyle istotne, żeby gotówkę wyeliminować z naszego życia.

Banknoty i bilon są po prostu wygodne w użyciu i wzbudzają nadal większe zaufanie w społeczeństwie niż karty. Gotówka bywa też nieodzowna, jak chociażby w czasie awarii systemu płatniczego podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Popularność gotówki potwierdzają wyniki badań NBP czy ECB, które pokazują zwiększającą się ilość pieniędzy w obiegu (artykuł).

Automatyzacja obsługi gotówki sposobem na osiąganie zysków

Coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę, że właściwym kierunkiem działania nie jest eliminowanie gotówki, lecz automatyzacja jej obsługi. Oszczędności i korzyści z automatyzacji mogą uzyskać nie tylko banki i firmy CIT, ale także firmy detaliczne czy instytucje publiczne. Do osiągnięcia takich rezultatów potrzebna jest jednak odpowiednia wiedza i doświadczenie.

Bardzo pomocne może być korzystanie z doświadczeń krajów, gdzie już stosuje się zaawansowane rozwiązania. Ważne jest też promowanie dobrych praktyk w logistyce wartości pieniężnych. Takie właśnie działania są głównym celem Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki. W ostatnim czasie w POFOG nastąpiły zmiany, które mogą sprawić, że firmy i instytucje zyskają nowe źródło wiedzy i wsparcia w optymalizacji obsługi gotówki. Dzięki temu jest szansa, że przyśpieszy proces usprawniania jej obiegu.

Jak doszło do powstania POFOG?

W styczniu 2006 roku Polską Organizację Firm Obsługi Gotówki założyło 11 firm działających na polskim rynku obsługi gotówki. Założycielami są największe firmy CIT i firmy wsparcia technicznego w zakresie obsługi gotówki. Wśród nich są takie firmy jak Asekuracja Cash Handling, Bankomat, IMPEL Cash Solutions, KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe, Konsalnet, Solid MCG czy PKO Bank Polski.

POFOG jako główne swoje zadanie określił ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej. Miał zajmować się też promowaniem nowych technologii i działań innowacyjnych w obsłudze gotówki. Początkowo działania organizacji były bardzo intensywne, przeprowadziła m.in. dwie konferencje poświęcone gotówce. Niestety po pewnym czasie aktywność POFOG została mocno ograniczona.

Nowy rozdział w działalności POFOG

Ostatnie wydarzenia w POFOG-u mogą sprawić, że odegra on jednak ważną rolę w transformacji polskiego rynku obsługi gotówki. W ostatnich miesiącach organizacja zdecydowała o zwiększeniu intensywności swoich działań. Powołano Dyrektora Biura Zarządu, którym został Ryszard Międzybrodzki, uznany w środowisku specjalista w zakresie procesów gotówkowych. Powołano również nowy zarząd. Wśród jego członków jest przedstawiciel Portalu Automatyka Bankowa.

Nowy zarząd chce skupić się na wykreowaniu nowoczesnego modelu obsługi gotówki w Polsce. Ma być on oparty na jednolitych standardach stosowanych przez wszystkich uczestników obrotu gotówkowego w naszym kraju. Ważnym zadaniem dla organizacji staje się również wypracowanie jasnych zasad kwalifikacji jakości środków pieniężnych, zarówno dla banknotów jak i bilonu. Nowe regulacje mają pozwolić na zwiększenie automatyzacji obrotu gotówkowego oraz podniesienie jakości pracy.

POFOG chce położyć nacisk na wymianę informacji związanych z tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych regulujących pracę branży logistyki wartości pieniężnych. Szczególnie ważna będzie kwestia transportowania i przechowywania wartości pieniężnych.  Jeśli te działania przyniosą oczekiwany skutek, są szanse, że zwiększy się bezpieczeństwo logistyki wartości pieniężnych. Inną korzyścią może być stworzenie jednolitych standardów ubezpieczeniowych dla całej branży.

Gotówka to obszar gdzie wiele jeszcze jest do zrobienia

Obieg gotówki wciąż pozostaje swoistym krwioobiegiem gospodarek na całym świecie. Rozwijająca się gospodarka potrzebuje jednak gotówki sprawnie i tanio obsługiwanej. Jedyną drogą do tego jest automatyzacja procesów w logistyce wartości pieniężnych. POFOG może odegrać w Polsce i nie tylko ważną rolę w podnoszeniu sprawności całego systemu. Miejmy nadzieję, że organizacji w nowym składzie nie zabraknie determinacji w osiąganiu celów. Będzie to z pożytkiem dla firm, instytucji i dla każdego klienta posługującego się gotówką.

Sierpień 2013

Dodaj komentarz