Recepta na zyskowne wdrożenie recyklerów kasjerskich

Prognozy związane z rozwojem placówek pokazują, że już niedługo jednym z czynników decydujących o ich sukcesie będzie wysoki stopień automatyzacji. W strefach dysponencko-kasjerskich wzrośnie popularność stanowisk wyspowych. Najczęściej takie stanowiska trzeba wyposażyć w recyklery kasjerskie lub bankomaty recyklingowe. Recyklery kasjerskie to urządzenia zaawansowane technicznie, dające bankom i klientom wiele korzyści, ale czy mają też słabe strony? Jak najlepiej przygotować i zrealizować projekt wdrożenia recyklerów? Czy można liczyć na zwrot z inwestycji?

Recyklery kasjerskie niosą ze sobą wiele korzyści

Bank, który rozpoczyna przygotowania do zakupu recyklerów kasjerskich,dokładnie analizuje wszystkie korzyści i koszty takiej inwestycji. Najczęściej okazuje się, że te pierwsze przeważają. Wieloletnie doświadczenia banków z całego świata pokazują, że zyski z zastosowania recyklerów można podzielić na dwie główne kategorie.

Do pierwszej zaliczają się korzyści, które można dość łatwo wyliczyć w konkretnie zaoszczędzonych kwotach. Zyski należące do drugiej grupy nie są materialne i trudno określić je w pieniądzach. Zastosowanie recyklerów wiąże się bowiem nie tylko z automatyzacją czynności kasjerskich. To również zmiana filozofii funkcjonowania placówek i wejście na nowy poziom obsługi klientów. Jakie konkretnie korzyści może zyskać bank stosując współczesne recyklery kasjerskie?

Mierzalne zyski z zastosowania kasjerskich automatów recyklingowych

Mierzalne zyski wynikają głównie z oszczędności czasu i kosztów operacji kasjerskich. Recyklery w największym stopniu ze wszystkich urządzeń automatyzują i skracają pracochłonne czynności w pracy kasjera. Dzięki temu, że przy ich użyciu nie ma konieczności przeliczania i weryfikacji wpłat i wypłat, znacząco skraca się czas operacji gotówkowych.

Stanowiska wyspowe

Jest to szczególnie widoczne przy operacjach wysokokwotowych, kiedy tradycyjne przeliczanie z reguły trwa bardzo długo. Kasjer wtedy przelicza, sprawdza, przelicza na liczarce, liczy… Recykler pomaga, bo praktycznie eliminuje ryzyko pomyłek przy wpłatach i wypłatach a także akceptacji fałszywych banknotów.

Recyklery kasjerskie najczęściej fizyczne rozlicza się raz tydzień, ale jest też możliwy wariant rozliczania raz na kilka tygodni. W porównaniu z multisejfem, często rozliczanym kilkakrotnie każdego dnia, daje kolejne kilkadziesiąt minut codziennych oszczędności czasu.

Prostsze i szybsze jest też codzienne uzgadnianie stanów gotówki. Ponieważ w trybie codziennym nie ma fizycznych uzgodnień a jest tylko generowany raport elektroniczny, rozliczenia może dokonać jedna osoba. W przypadku multisejfu rozliczanego fizycznie codziennie, uzgodnienie  zawsze muszą wykonywać dwie osoby. Znika też problem wielominutowego przeliczania w przypadku pojawienia się nieścisłości w stanach gotówki.

Oszczędność czasu i etatów dzięki automatom z zamkniętym obiegiem gotówki

Wszystko to przekłada się na skracanie czasu operacji i zmniejszanie liczby czynności do wykonania. A mniejsza pracochłonność może z kolei przekładać się na zmniejszanie liczby etatów w placówkach. Doświadczenia pokazują, że dzięki recyklerom nawet 80% oddziałów może oszczędzić co najmniej pół etatu. Wyeliminowanie konieczności rozliczania kasy przez dwie osoby w bardzo małych placówkach może spowodować rezygnację nawet z całego etatu. Jeśli weźmie się po uwagę coraz wyższe koszty wynagrodzeń i dodatkowych kosztów pracy, inwestycje w recyklery w dłuższej perspektywie czasu mogą zwrócić się wielokrotnie. Dodatkowo personel realizujący do tej pory zadania kasjerskie można zaangażować do sprzedaży produktów, co przyczyni się do generowania dodatkowych przychodów placówki.

Recyklery kasjerskie oznaczają niższe koszty zarządzania gotówką

Stosując recyklery mamy też możliwość skutecznego zarządzanie stanami gotówki w placówce. Bez nich najczęściej jest to trudne i pracochłonne. Rycyklery w placówkach sprawiają, że prognozowanie stanów może być zautomatyzowane podobnie jak w przypadku bankomatów podłączonych do systemów monitorowania. Dzięki temu, że recykler może być jedynym urządzeniem przechowującym banknoty w oddziale, zmniejszają się stany gotówkowe w sieci. Przekłada się to na realne obniżenie kosztów nawet przy niskim poziomie stóp procentowych.

Dodatkowe oszczędności mogą wynikać też z redukowania liczby transportów gotówki. Na przykład bank Barclays w Wielkiej Brytanii, po wprowadzeniu recyklerów ograniczył  do jednej na tydzień średnią liczbę wizyt firmy CIT w placówkach. Oszczędności z tego tytułu najczęściej wynoszą od kilkuset do ponad tysiąca złotych na miesiąc. Recykler może też pełnić rolę oddziałowego sortera, który dostarcza gotówkę do zasilania bankomatów. W przypadku banku Barclays takie zastosowanie recyklera to kolejne duże źródło oszczędności.

Automaty zwiększają też przychody

Bank dzięki recyklerom oprócz oszczędności może też wypracowywać dodatkowe przychody. Dane z wielu krajów pokazują, że personel, który może skupić się na obsłudze klientów, a nie na operacjach gotówkowych, jest o wiele bardziej skuteczny w sprzedaży usług. W takim przypadku pracownicy generują od kilku do ponad 20% (!) większe przychody z usług. W przypadku wymienianego już wcześniej banku Barclays, sprzedaż usług w oddziałach wyposażonych w recyklery jest wyższa o kilkanaście procent w porównaniu do oddziałów z multisejfami.

Korzyści niemierzalne są równie ważne

Bank, który rozważa zakup recyklerów powinien brać pod uwagę, że automaty zapewniają również korzyści, które pośrednio przekładają się na większe oszczędności i przychody. Przykładem jest chociażby osiągany dzięki nim wyższy poziom bezpieczeństwa. W wielu bankach po zainstalowaniu recyklingowych automatów kasjerskich, znacznie zmniejszyła się ilość napadów na oddziały. Wpływ na to ma m.in. typ stanowisk z recyklerami, które coraz częściej są budowane w formie rozproszonych „wysp”.

Stanowiska wyspowe

To utrudnia zadanie bandytom podczas napadu, ponieważ łatwiej zapanować im nad sytuacją gdy personel i gotówka są zlokalizowane w jednym miejscu za ladą. Tę prawidłowość potwierdza przypadek Bank of Scotland i Clydesdale Bank. Pierwszy z nich prawie we wszystkich swoich 400 placówkach zainstalował recyklery i nie ma na nie żadnych napadów. Dość często napady zdarzają się natomiast w Clydesdale Bank, który w boksach kasjerskich zainstalował multisejfy.

Na wyższe bezpieczeństwo wpływ ma też rejestracja i dokładne rozliczanie każdej transakcji. Dzięki temu banki unikają wielu oszustw dokonywanych przez personel. Bezpieczniej jest też dzięki możliwości centralnego monitorowania i zarządzania urządzeniami w placówkach.

Na zastosowaniu recyklerów zyskują też klienci i personel placówek. Ci pierwsi są szybciej i sprawniej obsługiwani w placówkach o przyjaznych i nowoczesnych aranżacjach. Dla personelu recykler  oznacza większy komfort pracy, mniejszy stres związany z operacjami gotówkowymi, a w efekcie większą motywację do pracy. Banki zmniejszają dzięki temu koszty związane z rotacją sfrustrowanych pracowników.

Czy recyklery mają słabe strony?

Po analizie opisanych wyżej korzyści, czytelnikowi może nasuwać się pytanie: czy są jakieś słabe strony recyklerów? Za ich wadę można uznać stosunkowo wysoki koszt zakupu, zwłaszcza gdy bank chce wyposażyć w ten sprzęt dużą sieć placówek. Są jednak sposoby na to, żeby inwestycja zarówno w skali oddziału jak i sieci placówek była relatywnie tania.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji leasingu lub dzierżawy. Dzięki temu bank nie musi ponosić dużych nakładów na początku inwestycji. Dodatkowo jeśli w oddziałach znajdują się już multisejfy, zainstalowanie recyklera może być stosunkowo proste i tanie. Nie jest wymagana nawet zmiana mebli czy aranżacji placówki. Bank decydujący się na taki wariant inwestycji może zakładać, że początkowy poziom nakładów będzie bardzo niski.

Jakie są koszty inwestycji w automaty z zamkniętym obiegiem gotówki?

Stanowisko z recyklerem kasjerskim (low cost design)

Instytucja planująca zakup recyklerów może szacować koszty inwestycji uwzględniając leasing lub koszt kapitału na okres 5-7 lat. Trzeba też brać pod uwagę koszty związane z serwisem recyklerów. Z wyliczeń opartych na praktycznych przykładach wynika, że łączne koszty zastosowania recyklera w jednej placówce powinny mieścić się w przedziale 1500 – 2000 PLN miesięcznie.

Podstawowe pytanie jakie powinien zadać sobie bank powinno brzmieć – czy w poszczególnych oddziałach można uzyskać oszczędności lub wygenerować dodatkowe przychody mimimum na poziomie 1500-2000 złotych?

Jeśli przynajmniej w przypadku części placówek odpowiedź jest twierdząca, decyzja o zastosowaniu automatów recyklingowych jest jak najbardziej racjonalna. Tym bardziej, że bank może uzyskać konkretne zyski już od początku używania tych urządzeń.

Jak rozpocząć przygotowania do wdrożenia recyklerów?

Przygotowując się do wdrożenia, trzeba zdecydować w których placówkach i jaki sposób będą instalowane recyklery. Pewne inwestycje mogą się okazać niezbędne jeśli instytucja zdecyduje się na pełną integrację urządzeń z systemami bankowymi. Jednak dzięki korzystaniu ze specjalizowanych narzędzi informatycznych, niezbędne prace są stosunkowo proste i tanie. Oprogramowanie dostarczane z recyklerami w wielu przypadkach umożliwia integrację z dowolnym systemem bankowym.

Wszystko te czynniki sprawiają, że wdrożenia recyklerów w oddziałach najczęściej przebiegają bez problemów. Jednak dla zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu, warto zrealizować projekt korzystając ze sprawdzonej metodyki. Przykład jednej z nich przedstawiliśmy w artykule W jaki sposób skutecznie zarządzać projektem z zakresu automatyki bankowej?”.

Czy opłaca się wdrożenie recyklerów?

Podsumowując opisane w niniejszym artykule oszczędności i zyski, dość łatwo wyliczyć, że w większości przypadków powinny one przewyższać kilkukrotnie koszty finasowania recyklerów (średnio 1500-2000 PLN miesięcznie na placówkę). Czy zatem opłaca się wdrożenie recyklerów? Ocenę pozostawiamy Wam.

Kwiecień 2014

Dodaj komentarz