Monitoring kluczem do efektywnego używania sprzętu automatyki bankowej

Żeby w pełni wykorzystać możliwości bankomatu czy recyklera kasjerskiego nie wystarczy kupić i zainstalować sprzęt. Efektywna obsługa urządzeń staje się w pełni możliwa dopiero po zastosowaniu oprogramowania do zdalnego monitorowania. Reguła ta szczególnie sprawdza się w przypadku bankomatów, co potwierdzają europejskie statystyki. Wynika z nich, że oprogramowanie do nadzorowania bankomatów jest powszechnie stosowane. Dzisiaj bank lub operator, który chce monitorować swój sprzęt, do wyboru ma różne opcje rozwiązań. Sprawdźmy co możemy zyskać stosując najnowsze systemy zarządzające urządzeniami automatyki bankowej.

Monitorowanie automatyki bankowej w Europie jest powszechne

System ATOM do zarządzania bankomatami firmy Nautilus Hyosung

Najczęściej stosowanym i najbardziej znanym oprogramowaniem do monitorowania są rozwiązania nadzorujące bankomaty. Według danych firmy RBR, na koniec 2011 roku prawie wszystkie bankomaty w Europie Zachodniej i 97% urządzeń w Europie Środkowej i Wschodniej monitorowało dedykowane oprogramowanie.

Dokładne dane dotyczące monitorowania automatów kasjerskich nie są jeszcze powszechnie dostępne, ale i te urządzenia są coraz częściej nadzorowane.

Dlaczego oprogramowanie monitorujące bankomaty jest tak masowo stosowane? Urządzenia te często są instalowane poza placówkami i konieczny jest ścisły nadzór nad nimi. Dodatkowo banki dysponują liczną siecią bankomatów i bez specjalizowanego oprogramowania do zdalnego nadzoru trudno nad nią zapanować i obniżać koszty obsługi. Ale także w przypadku innych urządzeń automatyki bankowej, korzyści z zastosowania takich narzędzi są trudne do przecenienia. Co  w szczególności zyskamy instalując software do monitorowania i zarządzania sprzętem?

Monitorowanie podnosi sprawność urządzeń na wyższy poziom

Główną korzyścią ze stosowania oprogramowania monitorującego urządzenia w czasie rzeczywistym jest zwiększenie ich sprawności. Dzięki modułom (agentom) oprogramowania działającym w urządzeniach, operator ma bieżący wgląd w stan techniczny poszczególnych bankomatów czy kasjerskich automatów recyklingowych.

Moduły monitorują wszystkie ważne parametry każdego z urządzeń i precyzyjnie identyfikują przyczyny problemów oraz odstępstwa od normalnej pracy. Operatorzy mają podgląd na stan poszczególnych sensorów w automatach a także na stan oprogramowania firmware. Dzięki temu na bieżąco mogą diagnozować problemy i reagować na pojawiające się usterki.

Współczesne rozwiązania umożliwiają również zdalnie aktualizowanie oprogramowania, dystrybucję plików, zdalnie uruchamianie czy zarządzanie cyklem życia urządzeń (asset management). Większość systemów realizuje również funkcje zarządzania gotówką a także zapewniają dostęp do bogatych statystyk i raportów. Cześć rozwiązań umożliwia przeprowadzenia kampanii marketingowych, nawet w formie dostosowanej do profilu danego klienta (1-to-1 marketing).

Monitoring recyklerów kasjerskich

W przypadku automatów kasjerskich z zamkniętym obiegiem gotówki, aplikacje sprawdzają m.in. stany gotówki w bębnach czy zapisy w logach. Umożliwiają nie tylko zdalny update oprogramowania, ale również aktualizację wzorców banknotów przechowywanych w urządzeniach.

Możliwe jest też wykonanie autotestu urządzeń, optymalizacji konfiguracji czy upgradu oprogramowania firmware. W wielu przypadkach operatorzy mogą zdalnie naprawiać usterkę a nawet całkowicie ją wyeliminować. Wsparciem dla nich może być też zintegrowana funkcjonalność Help Desku.

Monitorowane bankomaty czy recyklery kasjerskie stają się tańsze w obsłudze

Potencjalne oszczędności ze stosowania oprogramowania do monitorowania są ogromne. W niektórych przypadkach koszty obsługi mogą zmniejszyć nawet o kilkadziesiąt procent. Z czego to wynika? Głównie jest to efekt usprawnienia pracy poprzez scentralizowany nadzór i zautomatyzowanie wielu czynności. Przykładem jest znacznie mniejsza liczba wizyt serwisowych związanych z obsługą urządzeń w miejscu instalacji.

Zastosowanie systemów monitorowania wiąże się również z możliwością wprowadzenia zmian organizacyjnych. Bank może na przykład zlecić nadzór urządzeń w outsourcing. Możliwa staję się również reorganizacja kilku zespołów nadzorujących różne regiony gdzie zainstalowane są urządzenia, w jedną scentralizowaną grupę. Zmiany te mogą przyczyniać się do ograniczania kosztów pracy.

Monitorowanie ogranicza ryzyko fraudów

Aplikacje monitorujące bankomaty mogą być też narzędziem sygnalizującym próby popełniania przestępstw. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w pamięci wzorców normalnego użycia bankomatów i porównywaniu ich z dokonywanymi przez klientów operacjami. W niektórych bankach takie funkcje spełniają aplikacje antyfraudowe lub hosty bankomatowe. Rozwiązania te pełnią też podstawowe funkcje monitorujące.

Zaawansowane systemy do monitorowania identyfikują wzorce przestępstw. Niektóre aplikacje wykrywając wystąpienia zagrożenie, mogą nawet wyłączyć funkcje bankomatu. Tym samym uniemożliwiają dokonanie przestępstwa. Dodatkowo systemy mogą określać, które lokalizacje są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia fraudów. Coraz więcej systemów potrafi też zabezpieczać przed wirusami, które stają się realnym zagrożeniem dla bankomatów.

Optymalizacja procesów gotówkowych przynosi realne oszczędności

Zastosowanie aplikacji wyposażonych w moduły do zarządzania gotówką umożliwia uzyskanie realnych oszczędności. Poprawie ulega cały proces zarządzania zasileniami. Moduły te najczęściej prognozują zapotrzebowanie na gotówkę, umożliwiają planowanie dostaw i realizują bieżące monitorowanie stanów gotówki w bankomatach. Funkcje prognozowania nie są tak zaawansowane jak w specjalizowanych systemach do zarządzania gotówką (link), ale i tak korzyści są znaczące.

Ograniczane są przede wszystkim koszty transportu gotówki a także koszty przechowywania zbyt dużej lub za małej ilości gotówki. Jest to szczególnie istotne w przypadku bankomatów recyklingowych i recyklerów kasjerskich. Obsługa tych urządzeń wymaga zachowania odpowiedniej równowagi między dostawami i odbiorami gotówki. A moduły zarządzające zapewniają odpowiedni poziom środków nawet w przypadku występowania niespodziewanego zapotrzebowania na gotówkę.

System od niezależnych dostawców czy od producentów bankomatów?

Instytucja, która decyduje się na wdrożenie oprogramowania ma do wyboru kilka wariantów. W przypadku bankomatów mogą to być aplikacje dostarczane przez producentów bankomatów, niezależnych dostawców oprogramowania lub aplikacje rozwijane we własnym zakresie. Nie są dostępne wyniki badań, które jednoznacznie wskazywałyby na znaczącą przewagę którejś z tych opcji.

System monitorowania bankomatów KTC firmy KAL

Wyniki badania RBR z 2011 roku diagnozują, że jedna trzecia wdrożeń w europejskich instytucjach to rozwiązania wdrożone we własnym zakresie. Oprogramowanie do monitorowania bankomatów oferują też praktycznie wszyscy znaczący producenci sprzętu.

W 2011 roku wśród rozwiązań dostarczanych przez producentów bankomatów najpopularniejszy były Gasper firmy NCR i ProView firmy Wincor Nixdorf.

 

Operatorzy bankomatów mają do wyboru również całą gamę aplikacji pochodzących od niezależnych dostawców. Jednym z liderów na tym polu jest firma KAL z systemem KTC (Kalignite Terminal Controller).

Wśród innych dostawców rozwiązań do monitorowania bankomatów wyróżnia się SBS ze swoją aplikacją KIXOperator, Sikelia z platformą Newton czy firma Fiserv. Firma Auriga realizuje monitoring bankomatów w ramach swojej platformy WinWeb Server (WWS), obsługującej różne kanały komunikacji. Zdecydowana większość rozwiązań jest dostosowana do obsługi urządzeń różnych producentów (tzw. multivendor) i używa otwartych standardów takich jak CEN/XFS.

Monitoring recyklerów kasjerskich przy użyciu CashInsight Bridge firmy Glory

Systemy do monitorowania automatów kasjerskich 

Mniejszy wybór jest wśród rozwiązań do monitorowanie recyklerów kasjerskich. Dostępne są głównie aplikacje dostarczane przez producentów sprzętu, chociaż pojawiają się informację, że urządzenia te potrafią nadzorować również niezależne platformy (np. WWS firmy Auriga). Wśród systemów dostarczanych przez producentów wyróżnia się między innymi CashInsight Bridge firmy Glory. Oprogramowanie umożliwia bieżący wgląd w status podzespołów recyclerów, szybką diagnostykę błędów czy upgrade firmware i wzorców banknotów.

 

Jaka przyszłość przed zarządzaniem i monitorowaniem automatyki bankowej?

Najnowsze badania i trendy w bankowości jednoznacznie pokazują, że najbliższe lata będą związane z dynamicznym zwiększaniem stopnia automatyzacji usług. Banki będą powszechnie dążyć do optymalizacji kosztów i wysokiej sprawności w różnych kanałach dystrybucji usług. W taki scenariusz idealnie wpisuje się oprogramowanie do monitorowania i zarządzania sprzętem automatyki bankowej. Tym bardziej, że już dzisiaj realizują bardzo szeroki zakres funkcji i mogą spełnić wymagania praktycznie każdej instytucji. A to zapewne jeszcze nie koniec ich rozwoju.

 

Dodaj komentarz